Veckans tips: Erik Gustaf Eriksson

Ett nytillskott till notsamlingen. Nytt och nytt – det är tolv år sedan Ragnar Alvfors sände några låtar till mig som tack för en spelning i Mellösa. Kanske lämnade han även ett exemplar till arkivet, men nu när jag går igenom mitt eget material fann jag det och lägger ut historik och noter efter Erik Gustaf Eriksson, Kramnäs, Mellösa.

Noterna är delvis svårlästa, en liten utmaning för den notkunnige.
Någon inspelning känner jag inte till men arkivet välkomnar ljudande exempel!

 

Veckans tips: Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria

Litteratören Emil Öberg tecknade för 150 år sedan upp visor och ballader i Lunda socken (Jönåkerstrakten). De publicerades i Södermanlands Fornminnesförenings nystartade skriftserie Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria.

Jag tror att materialet idag är ganska okänt och det är definitivt värt att ruskas liv i!

Finns under ”Utgåvor”!

Veckans tips: Flenmo brudvals

Ivar Hultström komponerade brudvalsen till det stora bröllopet på Flenmo. Valsen anknyter nära till den sörmländska valstraditionen och har spelats mycket. Du hittar den som nr 66 i blå häftet.

Ytterligare en ofta spelad Flenmolåt är Ragnar Scheléns Flenmo skänklåt. Den finns i häftet Flenmo i folkmusiken som du finner under ”Utgåvor”.   Direktlänk.

Ur ljudarkivet har jag hämtat brudvalsen, spelad av Katrineholms och Valla spelmanslag vid Julitastämman 1974 och skänklåten spelad vid en spelmansstämma i Ekebyborna, Östergötland 1962.

 

Veckans tips: Flenmo brudpolska

När man komponerar en låt till ett speciellt tillfälle vill nog låtmakaren att även låten ska bli speciell.

Det var Gustaf Wetter som åtog sig att skriva brudpolskan till storbröllopet på Flenmo och kanske såg han en symbolik av livets och äktenskapets olika skiften – i nöd och lust – när han valde att skriva en repris i dur och en i moll. Du hittar den som nr 65 i blå häftet.

Polskan är sällan spelad numera men den är värd en renässans!
I ljudarkivet hittar jag bara en inspelning, den är från 1981 när jag och Ingvar Andersson spelade från noten i radioprogrammet Felan minns.  Lyssna

Veckans tips: Flenmo brudmarsch

Bland de nykomponerade låtarna i blå häftet (Sörmlandslåtar 1947) finns några melodier som komponerats till ett storbröllop på Flenmo gård i Mellösa. Brudmarschen är komponerad av CG Axelsson i Flodafors, den har nr 64 i häftet.

I ljudarkivet hittar jag två inspelningar:
CG Axelsson – kompositören – spelar den för Gustaf Wetter och Arne Blomberg 1966.   Lyssna
Elna och Axel Andersson, Nyköping spelar marschen tvåstämmigt.   Lyssna

Nästa vecka kommer det att handla om Flenmo Brudpolska!