Eskilstuna Spelmansgille

Eskilstuna Spelmansgille bildades 1985 och har nu (2010) nittiotalet medlemmar.
Gillet har ambitionen att värna, bevara och sprida sörmländska folkliga spel- och danstraditioner.
I gillet verkar både olika spelgrupper och enskilda spelmän. Nyckelharpsintresset är stort och det både byggs och spelas. Man kan givetvis även vara medlem utan att spela något instrument.

På gillets hemsida http://spelmansgillet.se/ finns kontaktuppgifter och aktuella aktiviteter.

eskilstunaspelmansgille2016


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *