Litteratur i biblioteket i Malmköping

Listan kompletteras och fylls kontinuerligt på, detta finns hos förbundet

Lexikon och allmän musiklitteratur

Ahlbäck Gunnar            1980         Nyckelharpofolket
Andersson Otto             1930         Spel opp i Spelemänner
Aulin Arne                    1973          Musikkunskap
Berg Larsson                 1958          Musikordboken
Brodin Gereon               1948         Musiklexikon
Fogdöns HF                   1992         Årsbok om Fogdöns spelmän
Fören. Norden                1960         Aarhus byen ved bukt og bögeskov
Gast. Akademin             1960         Gastronomisk kalender
Helsingb museum           1945        Uställningskatalog över D Fryklunds instrumentsamling
Jacobsson Stig                1975        Musiken i Sverige
Jersild M, Ramsten M    2007        La folia en europeisk melodi i sv musikmiljöer
Jersild Magareta             1994        K.P. Leffner I folkmusikberandets tjänst
Johansson Benny            2011        Bonnmusik och några finare låtar från Roslagen
Jularbo Carl                     1946       Carl Julabo med dragspelet i högsätet
Larsson Lars Erik            1980        Uppländske spelmän under 4 århundraden
Ling Jan                          1971        Folkmusikboken
Ling Jan                          1989        Europas musikhistora Folkmusiken
Ling Jan mfl                    1979       Eric Sahlström boken om
Ling J, Kjellström mfl    1985        Folkmusikvågen
Natur& Kultur                1978        Kulturen möten och mödor
Nordiska Mus.                1966        Kulturspeglingar tillägnade Sam Owen Jansson
Nordlind Tobias              1932       Handbok i musikens historia
Nordlind Tobias              1935       Allmänt musiklexikon del I del II
Nordström Carl E.          1937       Musikalisk grammatik gehörsbok

Pettersson Sara                2010       Silver i folkmusik   svenska riksspelmän
Prisma                             1975        Prismas musiklexikon
Scholes Percy                 1964       The concise Oxford dictionary of music
Sohlmans                        1948-52  Sohlmans musiklexikon 1 – 5
Svensson Sven                1952       Musik i teori och praxis
Sändh Eva och Bengt     1988      Fråga dem som minns
Södermanlands spelmansf 2015   Pollonesser år 1806  Adolf Fredrik Stare
Ternhag Gunnar              2000      Jojksamlaren Karl Tirén
Wallin Albin.                  1993      Roslagslåtar Ceylon Henry
Walles Erik                     1946      Jazzen anfaller
Söderböck Per                 1940      Rågöborna
Sv. Litteratursällsk.         1920      Finlands svenska folkdiktning 1-5
Södertälje spelmlag         1983      25 år med Södertälje Spelmanslag
Ålands spelmansgille      2003     Ålands spelmansgille 1953-200
Östergötlands spelmansf.2016    Anders Larssons notbok

instrument litteratur

Allmo Per-Ulf                   2016         Framlades den stora Nycklegijga
Ark f ljud och bild            1991          Nyckelharpan nu och då, bok med ljudkassett
Baines Anthony                1963          Musical Instruments through the ages
Bergelt Styrbjörn              1979          Stråkharpans spelteknik ( uppsats)
Bergelt Styrbjörn              2006         Hör du harpan med CD bilaga
Carlö J.A.                         1933          Fiolbyggnadskonsten
Ekebjörns Sören               1985          Folkets fioler
Gäfvert Bo                        2006          Dragspelsprofiler
Havas Kato                       1981          En väg till fiolen
Joss Eugen                       1978          Vevlira Byggbeskrivning med ritningsbilaga
Kjellström Birgit              1976          Dragspel
Leffler K.P.                       1899          Om nyckelharpospelet på Skansen
Ling Jan                            1967          Nyckelharpan
Malling Otto                     1894          Instrumentationslaere
Manerhoff Franz               1913          Instrumentenlehre
Nilsson Anne                    1981          Fioler, kulturhistoria och byggnadsteknik
Nordberger Carl                1961         Violinen och dess värld om byggare och violinister
Nyberg Bo                         2011         Det svenska dragspelet del I 1829-1945
Nyberg Bo                         2013         Det svenska dragspelet del II 1945-1960
Orestad Ivar                      1943          Gåten fra Cremona
Orestad Ivar                      1949          Stradivarfiolinen
Rehnberg Mats                  1943         Säckpipan i Sverige
Rudner Eurén    ca 1950 u.å               Drilla på blockflöjten blockflöjtskola
Rådet for folkemusikk      1997          Nordisk folkedanstypologi
Vaidel Marino                   1943          Violinteknik och hur man bör öva
Widström                          1955          gamla mästervioliner förs katalog
Slöjd och ton                             medlemstidning för fiolbyggare  kompletta årgångar
Österholm Peo                  2015          Harpan och Järnet Järnbrukens musik under 500 år

Dans litteratur SSF arkiv Malmköping 2014-11-10

Författare                           utgivn år       Namn

Allenby-Jaffé Nigel            1990              Folk dance of Europe
Allenby-Jaffé Margret       2006              National dance
Allenby-Jaffé Nigel M.      
1982             The Netherlands The European Folkdance series
Allers Familj-journal         1926              Dansen går En skildring av dansen genom tiderna
Andersson Ingemar            1992              Dansbanorna,dansen och musiken
Om dansbanelivet i Katrineholm
Arbeau Thoinot                  1967              Orchsography Dansinstruktioner från 1500-talet
Arkivet för folklig dans      1980              Der älterere Paartanz in Europa konferenzbericht
Bakka Egil                          1978             Norske dansetraditioner
Bakka Egil                          1975             Danse, danse lett ut på foten
Biskop Gunnel                    2015            Menuettten älsklingsdansen
Brage                                  1949              45 folkdanser
Bruu Johannes                   1777              Nogle engelske dantzer med sinne Thourer /faksimil/
Danielsson Gunnar             1994              Dansbanor i långa banor Livat i Bjärke i 100 år
Dolmetsch M                                            1976              Dances of England & France 1450-16
Eriksson Benno                   2015             Som förr Äldre dansformer från Gästrikland
Finlands Sv folkdansring   1982              Nordiska folkdansuttryck
Grüner Nielsen H.              1920              Folkelig vals
Hermansson Owe               1992             Varför upphörde Segolstorpsdansbana.
En dansbanas historia
Helmersson Linnea red.     2012              Eldsjälarna och dansarvet Om dansupptecknarna                                                                  under 1900-talet
Hellstam Dagmar red.       1981              Folkdanser Norden
Häggman Ann-Mari           1988             Polskan I Norden textbook till SR traditionsinsp.
Händel Emil                       1976              Hundert tanzmelodien aus Franken
Karina Vásárhelyi Lilian    1977             Kroppen i rörelse
Karlholm Inger och Göran 1974             Danser fr. Härjedalen, Jämtland, Ångermanland
Lekare Albert                      1975             Lär dig folkdans
Martin G.                            1974             Ungarische Volkstänze
Mattsson L                          1979             Polskedansen I övre Klarälvdalen B uppsats etnologi
Morey L                               1951             Danzas tipicas Mallorca
Nevel R USA                        1977            A time to dance American country
Nilsson Pernilla                   1990            Det är som gräshoppsvirr och fågelsång
Rapport om folkmusiken     1990
Nordiska Museet                                      A4 pärm med alla deras frågelistor över dans
Norlind Tobias                     1941            Dansens historia med särskild hänsyn änsyn                                                              till dansen  i Sverige
Norlind Tobias                     1930            Svensk folkmusik och folkdans
Paulsson Kajsa                     1990            Rapport från folkmusiktältet                                                                                                           dansåret 1990 utvärderat
Racek Fritz                           1965            Das kleine Waltzerbuch
Racek Fritz                          
1968            Wienervalsen /sv utgåvan/
Ramsten Märta                     1971            Hurven en polska och dess miljö
Reek Jeanne mfl                    1971            Folkdance and lore of Norway
RFOD                                   1990            Polska en bok till folkmusik och dansåret 1990
Rehnberg Mats                     1966             Klackarna I taket Om Halling och jössehäradspolska
Rydman Anta                       1966             Danser från när och fjärran
Rådet for folkemusik og dans1983           Nordisk folkedansterminologi /utkast/
Sachs Curt                             1963           World history of the Dance
Sharp Cecil                           1924            The Dance
Schäfer Joachim                   1990             Dansåret 1990 musik och dans på nya villkor
Soling Anders                      1928              Svenska folkdansmelodier noter
Sjöberg Henry mfl                1972            1800-talets pardanser
Sjöberg Henry                      1973             Polketter sörmlandslåten nr 1 -73
Sjöberg Henry                       1982            Gammaldans Metodik Historik Beskrivningar
Sjöberg Henry                      1977             Folkets danser –studiematerial compendium
1958              Dans över gränserna del 2 Amerika
Red A. Blomberg                 2003             I Lustgården dans under fyra sekler r
1982            Danslitteratur förteckning
Artiklar över dans  under 25 år
Arbets kompendium A4 pärm med anteckningar
Red.                                      1988              Att döma i dans
1986              Baron Fredrik Åkerhielms dansbok 1785 faksimil
Steffenson Jakob               
1981               Så Dansade vi på Runö
Stenström Matts A.            1918               Dansen
Sv. Folkdansens vänner     1918               Minnen och hågkomster 1893-1918
Sv Ungdomsringen            1964               Beskrivning av Sv folkdanser
1941              _”_
1918              _”_
u.å.                                                          Svenska folkdansmelodier noter
1941             Musik till samkväms och gillesdanser
1965              Samkväms och gillesdanser
1982              Folkliga danser från Uppland
1970              Gillsedanser i Norden
1970              Musik till gillesdanser i Norden
1970               En jubileumsskrift 1920-1970
1971               Musik till Sv folkdanser
. SVA                                  2014              noterat nr 21 Musik, dans och genus
1983              Hopp lustigt Västmanland i dans och visa
Teljebäck G.                       1980              Dans över gränserna del 1 Norden
1980              Dans över gränserna musikupplaga
Terpsichore                         1844             Polkan såsom den dansas i salongerna
Veldhuisen Marie               1985              Oude en Nieuwe hollantse boerenlieties en                                                              en   contradansen
Wallin Sonja, Karin           1995              Gamla dansar i Skåne
Wallin Börje, Sonja           1982              Gamla dansar i Skåne tävlings och skicklighetsdanser
Ward Crampton USA         1913              The folk dance book/ med bla svenska danser/
Wiener Marion red            1979              Jazzdanser från Stepp till Madison – brevskolan
Ålands ungdomsförbund    1981              Beskrivning av åländska folkdanser
1981              Musik till åländska folkdanser

 

BOKREGISTER VISOR ARKIVET I MALMKÖPING 2014-11-01

Andersson Olof 1945 Folkliga svenska koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland
Björkman Esse 1956 Visor i gränd och grönska
Bolinders arbetares sångkör u.å. Vissamling
Brodin Knut 2010 Julens visor
Carlheim-Gyllensköld Vilhelm 1892 Visor ock melodier
Classon Elvira 1998 Jag kan ej giva eder guld och silver
Danielson Eva, Ramsten Märta 1998 Räven raskar en bok om våra sånglekar
Dencker Nils 1960 Sveriges sånglekar
Dybeck Richard 1847-48 Svenska visor
Dybeck Richard 1846 Svenska vallvisor och hornlåtar
Erlanon,körling,Österberg 1947 Sångboken
Gehrmans musikförlag 1938 Julsånger satta för piano
Geijer E.G. Afzelius A.A. 1880 Svenska folkvisor del 1-3
Hammarström Katarina 2014 Register över visor och ramsor från N:a sörmland
Hedlund Anita 1995 Kalsonger blå, visor från Gnesta
Hellgren Otto 1915 Sånglekar från Nääs
HITTA VISORNA Visor från Gnesta, Strängnäs, Vansö
Hägg.J.A. ca1900 Folkvisa och folkdans
Jonsson Bengt R. 1977 Två vissamlingar från 1600-talet
Kjellgren Lennart 1973 Visor från farfars tid
Klintberg af, Mattson Christina 1977 Fula visboken
Krysander Josef 1977 12 visor av Josef Krysander
Landsmålsföreningarna 1884 Svenska landsmål visor från olika delar
Levin Per övers. 1910 Nya sånger och ballader
Ling Jan 1965 Levin Christian Wiedes vissamling
Lundholms orgelfabrik 1891 Koralbok (medföljde gratis vid köp av tramporgeln 1894)
Madsen-Stensgaard 1903 Folkets sangbog
Mozart Allan England u.å. International song book
Nordlinder Gunnar, Björklund A 1980 Visor och verser från haven
Okänd utgivare u.å. Sånglekar
Länne Persson Marie
Ramsten Märta red.
2014
1993
Källan i Slaka en bok om svensk folkmusik
Visa i Värend vissymposium
Samf för visforskn 1972 Låt och visa 1,2,5,6
Sehlstedt Elias 1862 Samlade sånger och visor
Skoghäll Gunnar red. 1992 Från bergslag och bondebygd visor från Örebrotrakten
SSF 1986 Sörmländska visor del I II III
SSF Insamling av visor i Sörmland. Flen Gnesta, Björkvik Sköldinge, Gesta, Björkvik mfl orter
Starkenberg Ivar 1936 Spelorrens visor
Stockenberg C.J. 1899 Svensk koralbok musik tll svenska mässan
Stockholms Tidningen 1959 Sjung liten visbok
Ståhl Axel I 1973 Filikromen skämtsamma sånger text+musik
Sv. kyrkans diakonistyrelse 1926 Koraler till nya psalmer
Sv. Ungdomsringen 1935 Folkvisedanser
Sv. Visarkiv 1990 Inte bara visor studier kring folklig diktning o musik
Sv. Visarkiv 1975 Folkliga koraler från Dalarna
Tedor i Snararp 1931 Glör en hoper visor te på ydremål
Tedor i Snararp 1927 Stumpa och stöcke
Ternhag Gunnar 2008 Samlade visor perspektiv på handskrivna visböcker
Tidman Per red 1986 Låtar och visor från Sommabygden
Turesson Gunnar 1946 Våra vackra visor
Utbildningsradion 1983 Visor i Skåne, Uppland, Bohuslän,Halland
Åkesson Ingrid red. 2009 Tradisjonell sang som levende process
Östergötlands Spelmansförb 1995 Levin Christian Wiedes vissamling

Palm Anders:Stenström         1997                 Den svenska sångboken

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *