Tidningsklipp 1930-1939

1930 -12-01 Per Hörbergs julpolska noter
1930-00-00 Johan August Malqvist i Hjulesta 95 år
1930-00-00 Karl Viktor Linde Lindesberg näverlappsspelare
1930-11-10 Värmländskt folklynne i ord och ton Johan Skar Svaneholm Svanskog
1930-11-15 Knut Håkansson minne
1930-11-15 Knut Håkansson minne
1930-11-30 Svunna tiders spelmän i Asker
1930-12-00 Till en bygdespelman (dikt)
1930-26-01 Om jazz sport och politik
1931- 06-25 Kungliga gäster vid Sörmlandstämman
1931-00-00 A Th Gustafsson Harg en pigg 90-åring
1931-00-00 Folkmusikkommissionen söker anslag
1931-00-08 Spelmans stämman i Julita 51 spelmän anmälda
1931-00-00 Detta hände 1931 namnlista på deltagare vid Malköpingstämman
1931-00-00 Hylten Cavallius om folkmelodier
1931-00-00 Sörmländska folkmelodier leva ännu i våra bygder N Dencker
1931-00-00-2 Sörmländska folkmelodier leva ännu i våra bygder N Dencker
1931-02-06 SN Nils Dencker Sörmländska folkmelodier leva ännu…
1931-05-09 Nils Dencker om polskan
1931-05-19 Om polske tanzer av Nils Dencker
1931-06-25 Midsommar på Julita
1931-06-25 Talet till hembygden… Julitastämman
1931-06-25 Talet till hembygden hölls av Prins Wilhelm
1931-09-22 Nils Dencker vykort från Zakopane
1931-12-12 När de tu blev ett GW artikel om bröllopsseder
1932-00-00 Jon Erik Öst ett reportage
1932-00-00 Om Jon Erik Öst mfl av N Dencker
1932-00-00 Prospekt från Katrineholms enskilda läroverk musikskolan
1932-01-28 Ang kommande uppspelning
1932-01-28 Sörmlands spelmansförbund ha uppspelning i Järna och Södertälje
1932-02-08 Propagandan för den sörmländska allmogemusiken
1932-02-08 Spelmansförbundet har haft årsmöte
1932-02-08 SSF har haft årsmöte
1932-07-04-2 Ånhammar
1933-00-00 Spelmanstävlingen i Nynäshamn 1933 foto
1933-07-23 Ernst Granhammar intervju
1933-1994 Lista på kända riksspelmän i Södermanland
1934-11-00 Nerikesbygden Kulturella föreningens årsskrift
1934 06 07 60 Spelemän kvintillera i Tullgarns ståtliga slottspark
1934 06 07 Tullgarnstämma
1934 07-15 Sörml posten
1934-01-05 Biskop Tomas frihetssång-debatt
1934-07-09 50 spelmän spelte för prinsen i Kungens slott
1934-12-23 Millerste-Kal intervju med
1935- 07-15 Spelmanstämman på Stenhammar blev en publiksucce
1935 07-15 Stämman på Stenhammar blev en strålande succe
1935-00-00 Melker Andersson Husby Oppunda 90-år samt dennes nekrolog
1935-06-06 Du gamla du fria Vår nationalsång och våra nationalsånger
1935-07-10 Spelmansstämman vid Stenhammar Bygdespelmän från olika håll skola deltaga
1935-07-11 10 år i folkmusikens tjänst
1935-07-14 94 åring äldst 14 åring yngst på spelmanstämma
1935-07-15 8000 bevistade stämma vid Stenhammar
1935-07-15 Långdans genom folkmusiken med 39 muntra musikanter
1935-07-15 Prins Wilhelm bland fejlor 81 år Aug Blomqvist 13 år SiggeKarlsson Stora Malm
1935-07-15 Prins Wilhelm storslagen värd för sörmlands spelmän
1935-07-15 Prins Wilhelm gästfri värd för Sörmlands spelmän
1935-07-15 Spelmansglädje och sångarfröjd å Stenhammar
1935-07-15 Spelmansstämman på Stenhammar blev en strålande succés
1935-07-16 De prisbelönta låtarna pärlor i svensk folkmusik
1935-07-16 Succe för spelmännen och Stenhammar
1936-00-00 Ett stycke Katrineholmsk musikhistoria
1936-00-00 Kulturarv som räddats
1936-01-03 Melker Andersson Östtorp Husby-Oppunda nekrolog
1936-02-05 SSF hade sitt årsmöte…
1936-06-13 De gamla folklåtarna tillvaratagas
1936-06-13 O. Andersson fick 35 låtar i Vingåker
1936-07-19 Millerste-Kal Recept på trollfiol en av dessa finns på Nordiska Museet
1937-00-00 Ernst Granhammar…
1937-00-00 Ernst Granhammar några reflektion om Spelmansstämman på Stenhammar
1937-00-00 Några reflektioner ang den blivande spelmansstämman vid Stenhammar E Granhammar
1937-10-12 En förnämlig konsert i Gryts kyrka G-W i stråkkvartett
1938-00-00 Målaren Ekeberg en tystnad klarinett
1938-06-21 Spelmanstämma i Malmköping – kallelse och referat
1938-06-27 87 åring älst, 11 åring yngst på estraden i Malmköping
1938-06-27 Festlig stämma med spelmän under helgen på Malma hed
1938-0627 Folkskollärare Wetter fick fin fiol i gåva
1938-00-00 Gösta Ceder dragspelare och folkmusikant