Tidningsklipp 1900-1929

1860-00-00 Blinde Kalle en gatuvirtous
1900-00-00 Annons Hembygdens dag i Gränna
Hembygden 1922-6-7 (Folkdansringen)
Hembygden 1923-1
Hembygden 1923-2
Hembygden 1923-3
Hembygden 1923-5
Hembygden 1923-6
Hembygden 1923-8
Hembygden 1923-10
Hembygden 1923-9
Hembygden 1923-11-12
1923-00-00 G-W vinner spelmanstävling i Bofors
1923-05-30 Den stora spelmanstävlingens deltagare och Hembygdsfesten
1924-03-14 En folklig musikskola musikskolan i Arvika
1924-03-24 Folklig musik mot tråkigheten på landsbygden
1924-10-24 Fiolmakeriet en ädel allmoge slöjd
1924-24-01 Några blad ur polskans historia T. Norlind
Hembygden 1924-2
Hembygden 1924-3
Hembygden 1924-4
Hembygden 1924-5
Hembygden 1924-8
Hembygden 1924-9
Hembygden 1924-11
1925-03-29 Fiolen åter till heders Hjort Anders om spelmän och spelmans
1925-03-29 Vackra låtar och vackra fioler om fiolutställningen i Konstkakademien
1925-06-25 Södermanlands Spelmansförbund bildat!
1925-06-26 Högtidligt sommarting i Malmköping 23 spelmän deltog

1925-08-28 Hugo Wallentin nedsabling av dennes spelförmåga
1925-10-26 Stämman i Nyköping och Oxelösund
1925-11-11 Barnens dag 1925- den svenska allmogemusiken
1925-11-16 Folkmusiken håller åter på att vinna sin popularitet
1925-11-25 Se men inte höra om fiolbyggarutställningen i konstakademin
1925-11-27 Hugo Wallentin återupprättas -25 art om ny överlärartjänst
1925-12-09 Jon Erik Öst uppträder i Katrineholm – Fiolmakare John
1925-12-23 Första stämman i Nyköping – Första anteckning om vårt arkiv
1925-1929  Hembygden om sörmländska spelmän Millerste Kal Julita
Hembygden 1925-4
Hembygden 1925-5
Hembygden 1925-6
Hembygden 1925-11-12
1926-00-00 Carl Gustaf Sjögren Strängnäs in memoriam
1926-01-22 Anders Andersson Lästringe stämman Nyköping, jazzmusiken
1926-01-22 Dansen nöjenas drottning
1926-01-30 din fritid 2+3,charlestonfrågan
1926-02-07 Fiddlarens fuga och andra fä Gökpolska, skogtrollets polska
1926-05-26 Sveriges spelmän bilda förbund
1926-09-10 Gammal svensk folkmusik Nils Andersson 4e häftet anmälan
1926-10-13 Du gamla du fria uruppförande art om
1927-01-30 Bing-Bång , änten du ä gröve eller baron ska du dö, tyska
1927-03-27 Östergötlands spelmansförbund bildas
1927-08-25 Första spelmanstämman på Julita Stort reportage
1928 Hembygden alla sidor
1928-08-25 Dal-Lasses marsch spelades i Julita i går
1928-08-15 Sörmlänningen sid 1-10 Om SSF och de första spelmansstämmorna
1928-08-15 Sörmlänningen sid 11-20
1928-08-15 Sörmlänningen sid 21-30
1928-1934-01-29 Axel Fredrik Bergström Tystberga 75 resp 80 års hyllning

1929-00-00 Annons Wibyholm stämma
1929-00-01 Tonen från himlen Psalmsångens betydelse i svenskt folk
1929-01-00 August Lundblad En jordafärd i Lids församling
1929-08-18 Där näcken tagit många själar och mutats med kattor och höns – Laforsen
1929-08-29 Där näcken spelat och tagit många kattor
1929-09-25 Mårten Ahlberg, Lasshans-Mårten avliden

1929-10-29 Ernst Granhammar om sörmländska spelmän
1929-10-29 För Stockholms Tidningen av Ernst Granhammar


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *