Noter

Handskrifter, (publicerade noter finns under fliken “Utgåvor”)

Notsamlingarna kan du läsa med gratisprogrammet Acrobat Reader.
Du väljer själv sidstorlek och om du vill visa uppslag eller enskilda sidor (välj under Visa/Sidlayout resp zoom).

UPPTECKNINGAR
– större samlingar med många meddelare
Andersson Olof uppteckningar 1936. Förbundets stora satsning resulterade i 1001 låtar. Fyra band med intressant innehåll har vilat många år i arkivet. Stort och intressant material.
Dencker Nils, uppteckningar från 1930-talet omfattar många meddelare. Med tillstånd från Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.
Johansson John, Vingåker (1870-1953) tecknade upp och skrev av mer än 440 melodier under 1930- och 40-talen. Materialet finns i tre samlingar i spelmansförbundets arkiv.
Ringström Axel, visuppteckningar från Strängnästrakten. Visor och
Staffansspel. Med tillstånd från Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.
Wetter Gustaf, uppteckningar, kompositioner mm. Gustaf upptecknade över 600 sörmländska melodier åren 1932-76. Samlingen renskrevs och gavs ut av Katrineholms kommun 1978 i liten upplaga – sedan länge slutsåld. Här finner du originalmaterialet samt även Gustaf Wetters kompositioner.

 

SPELMANSBÖCKER mm
Kompositionstävlingar. Spelmansförbundet har arrangerat flera kompositionstävlingar genom åren. Noter, protokoll mm.
Ahlberg Rikard, Sköldinge (1887-1951) var född i Husby Oppunda och hade låtar efter sin far och många andra spelmän. Redan som 12-åring spelade han på bröllop. En notbok med 38 melodier finns bevarad i arkivet.
Andersson Alfred, Lotorp. Över 300 melodier efter en av CA Lindbloms elever. Alfred Andersson (1872-1948) bodde i Lotorp i norra Östergötland. Intressant repertoar – från pollonesse till 1900-talets populärmusik.
Andersson Johan Edvard – Skräddar-Anders, Nyköping (1862-1953). Två notsamlingar med både polskor och populärmusik. Den äldre är kanske från 1890-talet, den yngre från 1920-talet.
Andersson/Högberg Lars-Göran, Askersund 1832.
Notbok 1832 från Sörmlands museum. Ursprungligen efter Lars Göran Andersson/Högberg, född 1813 i Askersunds landsförsamling, Närke. Boken innehåller 57 polonesser av 1700-talskaraktär. En del varianter av kända polskor, andra ovanliga. Midi-filer till alla melodier.
Appelqvist P. A., Stigtomta (1834-1841). Appelqvist var organist i Stigtomta och
Vadsbro. Boken innehåller 24 kadriljer, 38 valser, 3 anglaiser och 32 polonesser
(polskor), varav flera är komponerade av Appelqvist.
Axelsson Carl Gustaf, Flodafors. Vis- och låtuppteckningar, tre häften:38 visor upptecknade i början av 1920 talet efter Ida Johansson.
58 visor och låtar efter modern, Albert Boström, m.fl. 51 egna låtar
Borgman CV notbok 1860, kanske Borgman Carl Victor, f. 1840 i Nyköping. Dansmusik o visor, bl.a. julvisor 1863 (pdf 5,8MB)
Boström Albert, Floda. Skissbok. “Valsernas konung” var även konstnär.
Blyertsteckningar av hus i mellersta Sörmland. (pdf 5,6 MB)
Edlund Hilmer, Graneberg, Stallarholmen. “Granebergarn” var en originell spelman med matematiskt intresse. Hans hobby var att lösa fjärdegradsekvationer! Notbok 100 sidor (pdf 11 MB).
Eriksson, Erik Gustaf, Kramnäs, Mellösa. Historik och sju melodier. Sammanställt av Ragnar Alvfors, Stockholm.
Gustafsson Albert, Vingåker. Sex notböcker. Typiska häften från spelmansrörelsens barndom. Många låtar efter Gustafssons läromästare CA Lindblom.
Gustafsson C. Gust., Sundmon, Östergötland 1901. 119 melodier (några är andrastämmor). Valser, polketter, pollonesser mm. mm. Åtskilliga Lindblomslåtar.
(pdf 15 MB)
Gustafsson E.G., Bremyre 1899. Elev till CA Lindblom och spelkamrat till Albert Gustafsson-Wall, Vingåker. Notboken innehåller drygt 50-talet melodier – valser, polonesser, hambopolketter, marscher, schottisar och polketter. En typisk samling efter en Lindblomselev!
Hellberg A.G., Eskilstuna. 1932 fick spelmansförbundet en notbok efter trädgårdsmästaren och spelmannen AG (Gustav?) Hellberg i Eskilstuna. Bland avskrifter av tryckta melodier finns intressanta uppteckningar och kompositioner. 72 melodier. Uppgifter om Hellberg efterlyses!!!
(pdf, 20 MB)
Hellmark E.A., Ostra, Stora Sundby (1851-1874). Han lärde av klockaren Daniel Öhlander i Barva. Avskrift ur flera av hans notböcker. 41 sidor, nästan 100 melodier, polonesser, kadriljer, angläser, valser, marscher mm.
Carlsson Seth, Strångsjö. Intressant material från sekelskiftet 1900. 177 melodier, 114 av dem med tidstypiska andrastämmor. Lindblomspåverkan via Albert Gustafsson Wall. Dessutom två samlingar uppteckningar o avskrifter. Nästan 200 melodier!
Karlsson Fritz, Nyköping (1880-1968), Nyköping. Fritz efterlämnade en stor notsamling med spelmansböcker efter sig själv, Skräddar-Anders, Anton Eriksson m.fl. samt tryckta notsamlingar. Populärmusik och folklåtar från 1900-talets första hälft.
Kjellman Carl Johan (1832-1924), organist i Östra Vingåker. Flera hundra melodier – mest dansmusik, handskrift. Orgel, piano, violin, ensembler mm.
Kjellman C.J. (1832-1924), organist, Sköldinge. Avskrift av en notbok från 1869. 65 melodier med prim- och sekundstämma. Polska, vals, hambopolkett mm.
Larsson Anders var mjölnare i Ö Ryd i Östergötland. Han levde mellan 1767 och 1822 och hans notbok har bevarats inom släkten, men finns idag på SVA. En härlig notsamling med 120 melodier, mest pollonesser men även några tidiga valser.
Larsson Hadar, Strängnäs var son till Fredrik Vilhelm Larsson, Hälleforsnäs. Fem notböcker från tidigt 1900-tal med låtar efter fadern och farfadern Lars-Erik Ersson.
Larsson Pehr, Fundersed, Skåne. Avskrift av notbok från 1846 tillhörig John Gustafsson, Vingåker – dotterson till spelmannen Pehr Larsson. Larsson bodde i Skåne, Halland och Småland. 115 melodier.
Lilja Johan Erik, Nyköping. Notbok skriven av Nils Dencker, släktuppgifter – bl.a. grenadjären Frick. Länkar till uppteckningar.
Palmqvist Georg, Malmköping, f. 1879. Notbok 1923, 70 melodier.
Persson Lars Johan, Vingåker, f. 1863 tecknade upp 33 melodier efter Widmark m.fl. Intressant person o bortglömda uppteckningar.
Pettersson Johan, Sparreholm dog 1915 och hans notböcker hamnade så småningom hos durspelaren Björn Ek. Här är hans notbok för “violino”, daterad 1901. 58 melodier, en tidstypisk blandning av traditionella melodier och avskrifter från olika utgåvor.
Rosenberg Anders Gustaf. Tre samlingar från 1870-80-talen. 420 melodier upptecknade 1823-1885.
Rosenberg AG, minnesskrift 2009. Om Rosenbergs liv och gärning. Om Pontus Schwalbe i Björkvik.
Roxström L.J., Hugkarlstorp, Östergötland 1856. Tidigare ägd av Albert Gustafsson. Samtida med Lindblom och Widmark.
Råmelius Carl, Rånhammar 1774 (Närke). Originalet har tillhört upptecknaren AP
Andersson. Avskrift av Gustaf Wetter 1933. 65 polonesser. (pdf 8,3 MB)
Sandgren Arvid, Skultuna (Västmanland) 1883-1956. Notbok skriven 1909-1911, 70 melodier. Från Bernt Olssons efterlämnade noter. Historiken okänd.
Schwalbe Pontus, notbok med 60 melodier. Flertalet är förlagor till melodier i A.G. Rosenbergs andra samling 1879. Schwalbe var organist i Björkvik och samlade folkmelodier från olika håll.
Stare Adolf Fredrik, notbok från 1806 som innehåller ett hundratal pollonesser (polskor) samt kontradanser, vilka var populära modedanser vid slutet av 1700-talet. Adolf Fredrik (1787-1810) var prästson från Eskilstuna som studerade vid gymnasiet i Strängnäs och reste till Åbo för studier i juridik.
Steen Hugo, Eskilstuna. Steen var född 1898 i Sura, Västmanland. Kom till Sörmland som nioåring.
Notbok med 37 egna låtar.
Sundell Yngve, Vitemölla, Skåne 1910. Gåva till SSF arkiv från
Frideborg Claesson, Katrineholm. Tidstypisk blandning folk- o populärmusik.
185 melodier. (pdf 8,3 MB)
Syrén Gustaf, Södertälje (1872-1953). Sex låtar.
Wahlström Johan Erik, född 1837 i Dunkers socken, flyttade senare till Gryts socken. Han kallades vanligen “färgarn” efter sitt yrke. Samlingen 1855 innehåller två polonaiser, 25 valser, tiotalet polkor och polketter samt några hambopolskor och hambopolketter. Dessutom ytterligare en bok och lösblad.
Wickman Nils, Södertälje.Tre notböcker från 1930-talet med melodier från olika
landskap. Inledning av Rolf Siwertz, Rönninge.
Widmark August, Vingåker. Widmark betraktas som 1800-talets skickligaste spelman i västra Sörmland. Endast en av hans notböcker finns bevarad.

OBS – Det finns mycket noter under fliken “Utgåvor”.

 


Kommentarer

Noter — 2 kommentarer

  1. Det står att det finns mycket noter under fliken “tryck”. Men var finns fliken “tryck”?

    • Hej, Tack för att du uppmärksammade det. “Tryck” var en gammal benämning. Numera heter den fliken “Utgåvor”. Texten är nu ändrad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *