Danslitteratur

Litterarurförteckning DANS
SSFs arkiv Malmköping 2014-11-10

Författare                           utgivn år       Namn
Allenby-Jaffé Nigel            1990              Folk dance of Europe
Allenby-Jaffé Margret       2006              National dance
Allenby-Jaffé Nigel M.      
1982              The Netherlands The European Folkdance series
Andersson Ingemar            1992              Dansbanorna,dansen och musiken                                                                 Om dansbanelivet i Katrineholm
Arbeau Thoinot                  1967              Orchsography Dansinstruktioner från 1500-talet
Arkivet för folklig dans      1980              Der älterere Paartanz in Europa konferenzbericht
Bakka Egil                          1978              Norske dansetraditioner
Bakka Egil                          1975              Danse, danse lett ut på foten
Brage                                  1949              45 folkdanser
Bruu Johannes                   1777              Nogle engelske dantzer med sinne Thourer /faksimil/Danielsson Gunnar             1994              Dansbanor i långa banor Livat i Bjärke i 100 år
Dolmetsch M                        1976              Dances of England & France 1450-1600
Finlands Sv folkdansring   1982              Nordiska folkdansuttryck
Grüner Nielsen H.              1920              Folkelig vals
Hermansson Owe               1992              Varför upphörde Segolstorps dansbana En dansbanas historia
Helmersson Linnea red.     2012              Eldsjälarna och dansarvet Om dansupptecknarna                                                                    under 1900-talet
Hellstam Dagmar red.       1981              Folkdanser Norden
Häggman Ann-Mari           1988              Polskan I Norden textbook till SR traditionsinsp.
Händel Emil                       1976              Hundert tanzmelodien aus Franken
Karlholm Inger och Göran 1974             Danser fr. Härjedalen, Jämtland, Ångermanland
Lekare Albert                     1975              Lär dig folkdans
Martin G.                           1974              Ungarische Volkstänze
Mattsson L                         1979              Polskedansen I övre Klarälvdalen B uppsats etnologi
Morey L                              1951              Danzas tipicas Mallorca
Nevel R USA                       1977              A time to dance American country
Nilsson Pernilla                 1990              Det är som gräshoppsvirr och fågelsång                                                                 Rapport om folkmusiken 1990
Nordiska Museet                                      A4 pärm med alla deras frågelistor över dans
Norlind Tobias                   1941              Dansens historia med särskild hänsyn till dansen i                                                                  Sverige
Norlind Tobias                   1930              Svensk folkmusik och folkdans
Paulsson Kajsa                   1990              Rapport från folkmusiktältet musik och dansåret                                                                                                             utvärderat
Racek Fritz                         1965              Das kleine Waltzerbuch
Racek Fritz                         1968              Wienervalsen /sv utgåvan/
Ramsten Märta                   1971              Hurven en polska och dess miljö
Reek Jeanne mfl                 1971              Folkdance and lore of Norway
RFOD                                 1990              Polska en bok till folkmusik och dansåret 1990
Rehnberg Mats                   1966              Klackarna I taket Om Halling och jössehäradspolska
Rydman Anta                     1966              Danser från när och fjärran
Rådet for folkemusik og dans1983          Nordisk folkedansterminologi /utkast/
Sharp Cecil                        1924              The Dance
Schäfer Joachim                 1990              Dansåret 1990 musik och dans på nya villkor
Soling Anders                    1928              Svenska folkdansmelodier noter
Sjöberg Henry                    1977              Folkets danser –studiematerial compendium
Sjöberg Henry                     1958              Dans över gränserna del 2 Amerika
Red A. Blomberg               2003              I Lustgården dans under fyrasekler  Sjöberg Henry                                  1982              Danslitteratur förteckning över
Sjöberg Henry                     1988              Artiklar över dansunder 25 år
Sjöberg Henry                                           Arbets kompendium A4 pärm med anteckningar
Red.                    1988              Att döma i dans
1986              Baron Fredrik Åkerhielms dansbok 1785 faksimil
Steffenson Jakob               
1981              Så Dansade vi på Runö
Stenström Matts A.            1918              Dansen
Sv. Folkdansens vänner     1918              Minnen och hågkomster 1893-1918
Sv Ungdomsringen            1964              Beskrivning av Sv folkdanser
1941              _”_
1918              _”_
u.å.                Svenska folkdansmelodier noter
1941              Musik till samkväms och gillesdanser
1965              Samkväms och gillesdanser
1982              Folkliga danser från Uppland
1970              Gillsedanser i Norden
1970              Musik till gillesdanser i Norden
1970              En jubileumsskrift 1920-1970
1971              Musik till Sv folkdanser
Sv. Visarkiv                       2014              noterat nr 21 Musik, dans och genus
1983              Hopp lustigt Västmanland i dans och visa
Teljebäck G.                       1980              Dans över gränserna del 1 Norden
1980              Dans över gränserna musikupplaga
Veldhuisen Marie               1985              Oude en Nieuwe hollantse boerenlieties en                                                                 contradansen
Wallin Sonja, Karin           1995              Gamla dansar i Skåne
Wallin Börje, Sonja           1982              Gamla dansar i Skåne tävlings och skicklighetsdanser
Ward Crampton USA         1913              The folk dance book/ med bla svenska danser/
Wiener Marion red            1979              Jazzdanser från Stepp till Madison – brevskolan
Ålands ungdomsförbund    1981              Beskrivning av åländska folkdanser
1981              Musik till åländska folkdanser

 

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *