Ljudinspelningar 201-250, exempel

Innehållsförteckning finns på mediafilen. Se tidigare sida.

Inspelning 249 spår 19-21: Hör Gustaf Wetter berätta om Nils Eriksson, ”Flenmon”, festerna på Flenmo och om lönnen som Spelmansförbundet skänkte till Nils Eriksson vid en födelsedag.

Han spelar polskan ”Stödda sten” komponerad av CG Axelsson, tillägnad Flenmo.

Utdrag från ett föredrag: Gustaf Wetter besöker Knutby Hembygdsgård, ett kåseri i ord och toner betitlat Spelmän Jag Mött och Låtar Jag Hört.