Kjellman Carl Johan, organist i Östra Vingåker

Foto Katrineholms stadsarkiv

Förbundets stora notarkiv innehåller flera hundra melodier efter Carl Johan Kjellman (1832-1924), som var organist, klockare och folkskollärare i Östra Vingåker i slutet av 1800-talet. En del är sakrala alster, men även mycket dansmusik. Inte för logarna, snarare salongerna på Claestorp, ätten Lewenhaupts stora gods och andra storgårdar.

SSF fick Kjellmans noter mm efter framlidna fosterdottern Lydia Hasselberg 1955 och tio år senare hölls en minnesgudstjänst i Östra Vingåkers kyrka, där Gustaf Wetter berättade om organisten.

Kjellman utbildade sig till musikdirektör 1854 på fyra instrument, piano, orgel, klarinett och fiol. 1857 blev han folkskollärare, först i Nyköping därefter i Stora Malm, där han bildade en blåskvintett. Det vilar något tragiskt över Kjellman, menade Wetter. Han fick inte vara den kyrkomusiker han ville vara, utan måste försörja sig som skollärare och festmusiker. Det berodde på att han inte kunde få organisttjänsten i St. Malm, som redan var besatt. När han inte kunde få den flyttade han till Sköldinge, som klockare.  1872 fick han tjänst i Östra Vingåker som skollärare, klockare och organist.

Kjellmans musikaliska verksamhet var bred. Den viktigaste musikaliska uppgiften fanns givetvis vid orgeln i kyrkan vid gudstjänsterna. Psalmer och musik anpassad till söndagens text men utanför kyrkan var pianot hans huvudinstrument.

Fyra volymer Dansmusik för piano med ett femtiotal melodier kunde nog fylla en danskväll. Vals, vals, vals, polka, polka, polka, galopp. Minst en fransäs i varje volym. Tre utskrifter av samma Festfreuden-Rheinländer av W Peglow (med drag av schottisen 15 käringar i Lundströms kök), en polska (=I fjol hade jag e lita fästemö..), en hambopolska, Jänta å ja och, något överraskande, en polonesse, Haglunds polska.Vid större danstillställningar med fler musiker plockade Kjellman fram tre volymer Accompagnement till Dans-Musik med nästan hundra danser. Mera – ett sextiotal dansmelodier för två violiner, ett sextiotal melodier för violin o piano, kyrkosånger, hymner, allt prydligt handskrivet.

Kjellman arbetade också med ensembler. Femton partitur med fyrstämmiga melodier, vals för stråkkvartett, flöjt och kornett, blåskvintett… Och lustigheter. Samling skämtsamma sånger avskrivna ur Filikromen. Kupletter ur skådespel. Och, och, och…… Flera hundra melodier.

Mycket är givetvis avskrifter från andra källor, men det finns även många egna kompositioner:
Östra Vingåkers marsch, Claestorps Marsch, Festmarsch, Vals Primula Veris, Sorgtoner, Sorgmarsch 17/2 1881, Elise Polka, Ulla-Vals, Malm-vals, Skarpskytte-Fransäs mm.

Lyssna på några melodier

Utöver det stora originalmaterialet finns i arkivet även Nils Denckers avskrift av en notbok från 1869 med sextiofem spelmansmelodier med sekundstämma från Kjellmans tid i Sköldinge. Hämta här

Samtliga noter är digitaliserade och finns i SSF digitalarkiv.
En förteckning kan du hämta här. Klicka på miniatyren som öppnas!
Kontakta arkivarien så kan du få en länk till hela samlingen!

Några notexempel

Foto från Katrineholms stadsarkiv