Syrén Gustaf, Södertälje

Sex låtar efter skräddarmästare Gustaf Syrén i Södertälje, född 4/9 1872 i Norrby, Bogsta s:n. Låtarna adresserade till Nils Dencker. Kanske nådde brevet inte Dencker, låtarna saknas i vårt Denckermaterial

I Olof Anderssons samling 1936 finns tre polskor och en vals (samma som här) nr 678-681.

Syrén hade låtar efter fadern Anders Johan Andersson f. 1830-10-17 i Tystberga och Oskar Blomberg, Nyköping

Gustaf Syrén avled 19/11 1953 i Södertälje.