Hjulåkers Spelmän

Historien om Hjulåkers Spelmän berättad av Kerstin Lanbeck Vallén december 2015

Förresten, var ligger Hjulåker någonstans?

Den frågan fick vi ofta höra när vi var ute och spelade, många verkade tro att det var något alla borde veta och låtsades som om de bara hade glömt det just då.

Men vi börjar väl från början. Fast riktigt när det började är lite svårt att säga. På inlagan till vår CD står att ”samtliga har varit med sedan starten 1985”, så det var kanske då. Nåväl, vi lärde känna varandra i Södertälje Spelmanslag i mitten av 1980-talet och så småningom började vi träffas och spela tillsammans. Vi, det var Yngve Andersson, Bo-Lennart Karlsson, Kerstin Lanbeck Vallén, Lennart Nordin, Ingemar Skoglund och Staffan Vallén. Vi var alla väldigt ivriga att spela, spela mer än vi gjorde med Spelmanslaget, så vi bestämde oss för att träffas hemma och spela lite mer. I början var vi ganska ofta i Hjulåkersstugan och spelade, senare träffades vi hemma hos varandra och sista tisdagen i månaden blev vår övningskväll. Om det inte var något speciellt på gång förstås, då blev det oftare.

Ingemar Skoglund, Lennart Nordin, Yngve Andersson, Bo-Lennart Karlsson, Kerstin Lanbeck-Vallén, Staffan Vallén. Hjulåkers Spelmän vid Hjulåkersstugan i Järna 1987. Foto Gun-Britt Skoglund.

Ingemar Skoglund, Lennart Nordin, Yngve Andersson, Bo-Lennart Karlsson, Kerstin Lanbeck-Vallén, Staffan Vallén. Hjulåkers Spelmän vid Hjulåkersstugan i Järna 1987. Foto Gun-Britt Skoglund, SSFs arkiv

 

Hjulåkersstugan ligger i Järna, till vänster uppe i backen vid 57:an när man har passerat kyrkan på väg från Södertälje mot Gnesta. När vi började spela tillsammans disponerades den av Järna hembygdsförening som gav oss tillgång till stugan. När vi ganska snart fick en spelning – av hembygdsföreningen -blev vi lite överrumplade; vi hade ju mest tänkt oss att träffas och ha kul, men vi tackade ja förstås.Och när vi tillfrågades om gruppens namn högg vi till med det som låg närmast till hands – Hjulåkers Spelmän.

När vi började spela ihop hade jag spelat fiol bara några år och var ivrig att lära mig mer. Det var ett fantastiskt gäng få att spela med.Yngve hade ju spelat fiol i så där 60 år och kunde massvis med låtar som han gärna lärde ut. Ingemar med sin stora spelglädje hade spelat olika instrument sen han var barn, men nyckelharpa bara några år liksom Lennart. Staffan kompade på gitarr och Bo-Lennart improviserade de mest halsbrytande andrastämmor på fiol.

I början spelade vi mest låtar som vi tog med oss från Spelmanslagets repertoar. Några favoriter som har hängt med i alla år från den tiden är vals från Hölö e. Karl Gustaf Andersson i Häggnäs och Flenmo skänklåt. Sen fylldes det på med låtar ur Yngves tradition från Lästringe och Hummelkärr och låtar vi lärt oss på kurser eller hade snappat upp på olika håll och tyckte om. Senare när många grupper började spela in CD-skivor fick vi låtar den vägen. Och efter så där 20 år hade repertoaren förändrats en hel del, t.ex.hade vi då en stor andel upplandslåtar i vår repertoar.

Vi lärde oss också att spela tillsammans. På tidiga inspelningar från våra övningar hör man att det är sex personer som spelar och inte alltid samtidigt. Dessutom hör man ibland Ingemar ropa ackord till Staffan. Så småningom blev vi mer sammansvetsade och fick ett eget sound.

 

Ingemar vid Långmaren 1990. Foto Kerstin Lanbeck Vallén

Ingemar vid Långmaren 1990. Foto Kerstin Lanbeck Vallén

Yngve på Sekelskiftesstämman på Torekällberget 1994. Foto Kerstin Lanbeck Vallén

Yngve på Sekelskiftesstämman på Torekällberget 1994. Foto Kerstin Lanbeck Vallén

De första åren hade vi i stort sett inga spelningar mer än till dans på midsommaraftons kväll på Torekällberget i Södertälje; en spelning som hängde med så där 12-13 år. Vi spelade också tidigt till Järna hembygdsförening i olika sammanhang framförallt på deras årsmöten. Men i början var det annars mest spelmansstämmor och vi blev flitiga deltagare på de sörmländska stämmorna liksom på stämmor i angränsande landskap. I slutet av 1990-talet ökade antalet spelningar snabbt, bl.a. genom att vi fick många engagemang i samband med kongresser, företagsevent, underhållning på kryssningsfartyg och liknande. Ibland kunde det bli stora kontraster; ena dagen spel vid Järna syförenings jubileum och nästa dag läkarkongress på Älvsjömässan eller bankett på Stockholms stadshus.När det var som mest hade vi ca 35 framträdanden på ett år. Dessutom spelade de flesta av oss i andra grupper och vi var också flitiga kursdeltagare. Och så hade vi arbeten som krävde mycket tid så det blev inte så mycket tid över till annat.

Det regnade på Sekelskiftesstämman 1996

Det regnade på Sekelskiftesstämman 1996, foto Gun-Britt Skoglund

Exempel på spelningar som återkom i många år, förutom Torekällberget, var årsmöte hos Hembygdsföreningen i Järna, Hembygdsdag i Järna med gudstjänst, friluftsgudstjänst och Hembygdens dag vid Toresund, Pigornas och drängarnas Nynäs vid Nynäs slott och valborgsmässoafton på torget i Trosa tillsammans med Claes Hagström och Harald Hjälmhed. Och så dansspelningar förstås, framför allt i Hyttlöt och Gnesta men även på många andra ställen. Vi har ofta spelat till Olle Olssons dansinstruktioner på olika håll i och utanför landskapet och flera år spelade vi till dans vid Ullevi loge på nyårsafton. Vi har också samarbetat med olika dansare, speciellt med Järna-Turinge folkdansgille som en minnesvärd vinterkväll med fara för benbrott dansade på isgatan utanför Högloftet på Skansen inför en busslast japaner.

 

1997_Hju_nyår 1997_x_a 2004_Hju_Långmaren 2004_2_x

Vi har genomkorsat Södermanland men inte gjort så många resor för övrigt. Men några blev det ändå. Vi gjorde en resa till Gotland och vi har deltagit i Falun Folk Music Festival och i Rättvik Folklore Festival. Vi deltog också med folkmusikinslag på en kryssning med Birka Princess och vår längsta resa gick till Ratzeburg i Tyskland, en ungdomsfestival (!) med deltagare från Strängnäs kommun.

Rättvik Folklore Festival. Snart dags att tåga genom stan till Rättviksparken. Foto Lena Nordin.

Rättvik Folklore Festival 1997. Snart dags att tåga genom stan till Rättviksparken. Foto Lena Nordin, SSFs arkiv

Rättvik Folklore Festival 1997; på väg för att spela på gågatan, foto Gun-Britt Skoglund

Rättvik Folklore Festival 1997; på väg för att spela på gågatan, foto Gun-Britt Skoglund

 

 

 

 

 

 

 

År 2002 var vår CD klar och vi sålde de första exemplaren på stämman i Trostorp. På CD:n var inte Yngve med, han avled 2003 och de sista åren orkade han inte spela så ofta med oss.

Fotografering vid Hjulåkersstugan för omslaget till CD:n, foto Fia Halén

Fotografering vid Hjulåkersstugan för omslaget till CD:n, foto Fia Halén

 

Långmaren 2004, foto Gun-Britt Skoglund

Långmaren 2004, foto Gun-Britt Skoglund

 

2007 gick Ingemar hastigt bort och då förlorade vi mycket av vår energi. Vi fortsatte spela utan honom men det blev inte detsamma förstås. Hans entusiasm och spelglädje är svår att ersätta. Lennart hade flyttat till Nyköping och när han efter något år slutade spela med oss fortsatte Bo-Lennart, Staffan och jag själva. Vi började samarbeta mer med Järna-Turinge folkdansgille och spelade ett par gånger till deras dansuppvisning på midsommarafton och vi deltog också vid flera av deras övningar. I våras avled Bo-Lennart hastigt och nu lägger vi ner Hjulåkers Spelmän efter 30 år. Det känns vemodigt – men mycket roligt har vi haft.

 

 

2002_Hju_cd 2002_x

Vår CD kom 2002, här är några smakprov:

Ragnars schottis
efter Ragnar Karlsson               Lyssna!

Springvals
efter August Bohlin                   Lyssna!

Slängpolska
efter Hjalmar Björklund            Lyssna!

Hellstedts gamla brudmarsch
efter Curt Tallroth                    Lyssna!

Byss-Kalle medley
2 polskor efter Byss-Kalle       Lyssna!