Arvid Andersson Valö, Sparreholm

Arvid Andersson biografi

Andersson Arvid 1885 – 1967
Arvid föddes i Trosa Landsförsamling 24/4 1885 och dog 1967. Fader Carl Gustaf Andersson född 28/8 1858 och moder Anna Fredrika Jansdotter, född 10/2 1858 i Västra Vingåker.
Arvid hade 11 syskon varav 2 emigrerade till USA.
Arvid Andersson, Stora Valö,Sparreholm.

Uppgifterna kommer från barnbarnet Agneta Johansson i Gnesta tillsammans med inspelat låtmaterial på en CD
Brorson till Anders Andersson i Lästringe. Fader Carl Gustaf Andersson född 1857-08-28
Moder Anna Fredrika Jansdotter född 1858-02-10 i Västra Vingåker. Arvid hade 11 syskon, varav 2 emigrerade till USA.Arvid var i praktiken yrkesfiskare och småbonde i hela sitt liv. När hans son Arne föddes 1924, var hustrun Engla nära att dö- När hon skulle föda sitt åttonde barn 1926 så dog både hon och barnet. Arvid kunde inte ha de tre yngsta barnen kvar i hemmet utan var tvungen att be släktingar och bekanta att ”adoptera” dem. Sonen Arne kom vid 1,5 års ålder till en faster och farbror i Sparreholm. Arvid byggde under sin livstid 7 fioler, ett åt varje barn.
Se tidningsartikel om Arvid 1961-11-17 Arvid Andersson 76 åring bor ensam på liten ö i Båven.

Arvid bodde på en ö ute i Båven utan landförbindelse, och han blev helt isolerad när vintern kom och isen varken bar eller brast. De sista åren tillbringade han varje vinter på ålderdomshemmet, för att till våren åter åka ut till sin ensliga ö.
Arvid var självlärd som fiolspelare, den första fiolen var byggd 1820. Han hade eget sätt att hålla fiolen mot bröstet och stråken i 45 grader. ”Den som lär sig själv måste titta på hur fingrarna vandrar över strängarna”. Han spelsätt karakteriserades av ”hårt” spel , det skulle höras när det var till dans, som han sa. Han har upptecknat 36 melodier efter andra och gjort ett flertal egna låtar.

Vi har en CD inspelad med hans musik som vi fått från barnbarnet Agneta Johansson i Gnesta April 2015. Låtar på skivan:

Valö gånglåt gjord av Arvid, där bodde Arvid, på Stora Valö nära Rockelsta i Båven.
Alice bit gjord till äldsta dottern Alice
Faster Annes vals (liknar Ekströms vals)
Arvid hade en syster som hette Anna och tillägnade henne den här valsen.
Fiskarns vals 2 gjord av Arvid
Fiskarns vals     -”-
Gånglåt (troligen egen komp)
Namnlös
Patrikatt
Patrikatt
Pråmbiten
Det fanns många pråmar på Båven och ibland anordnades det danser på dem.
Rindö paradmarsch spelar här själv fiol, mågen Johan på banjo och okänd på dragspel, Alice bit kommer igen Arvid äldsta dotter Alice bodde där, En ö utanför Vaxholm-
Stavängsbiten egen komp. Stavängen är ett ställe som ligger vi Båvens västra strand mittemot Stora Valö vid Rockelstafjärden.
Valshambo
Valö gånglåt 2
gjord av Arvid
Vapperstavalsen, efter Vappersta Lasse

Arvid_Andersson