Bengt Fredrikssons visböcker, bok 2

Hämta visbok 2, öppnas i ny flik

Bok 2  Skriven av Alfred Fredriksson (1873-1961), Björkvik.
Sid
Sid 1-8 saknas
9 Titel o början saknas (Ack hör ni unga flickor)
12 En ny och nöjsam sjömanssång. Med våta ögon ser jag på böljorna de blå
14 Ung Erik och skön Karin. Ung Erik mötte Karin sin
18 Emmas första kärlek. Tänk den som mången annan finge gå
21 O, stanna, o, stanna du vind
22 Ebba Brahes klagan. Den lätta manteln breder aftonstunden
24 Vänliga aftonvind, för du min klagan
26 Anna och Alfred. När kvällen kommer och bjuder vila
31 Jungfrulivet. Vad det är skönt att ogift vara
34 Sjömanssång. Fly min julle från strand
40 Fågeln på lindekvist. Det sjöng en fågel på lindekvist
41 Vackert så
44 Sjömansvisa. Fritt är sjömannens liv
45 Lejonbruden. I skimrande bruddräkt
48 En ny kärleksvisa. Ur stormarna ser jag en avlägsen hamn
50 En beväringsvisa. Om röst och bröst mig bistånd giva kan
54 De trevliga köksorna. En visa vill jag sjunga om pigorna i år
56 En ny kärleksvisa. Jag är så ung, mitt blod så hett
58 Den italienska flickan. På Italiens nejder, där min vagga har stått
60 Alpvisa. Alpens ros
63 Den övergivne
64 Bonden Per och hans häst. Med bonden Per häromdan…
Från CD Bondkomik och annat skoj. Bengt Fredriksson m.fl
66 Beväringsvisa för år 1880. Jag vill förtälja det stora öde

Lyssna på alla: 


Läs mer om visor och personer…