Bengt Fredrikssons visböcker, bok 3

Hämta visbok 3, öppnas i ny flik

Bok 3  Skriven av Alfred Fredriksson (1873-1961), Björkvik

Sid
1 Visa sjungen vid Nyköpings arbetarförenings sommarfest å Hållet den 28 juli 1895
10 Otto Fanken. En visa vill jag sjunga, den handlar om en bonde snål
14 Fanken. Jag vill sjunga en visa för eder
17 Janne Petter. Janne Petter, han skulle te stan sig bege. Ur CD Bondkomik o annat skoj, Bengt Fredriksson m.fl.
20 I ungdomens blomstring. I ungdomens blomma jag satte och såg
22 En vacker kärleksvisa. Gå icke bort, o flicka, från min sida
25 Några välmenta versar till Jeremias i Tröstlösa. Visst ä la flickor svåra.
Troligen utan musik. Svaret gäller nog en dikt av Jeremias “Den ena stunna – å den andra”, senare tonsatta av Greta Adrian. Hennes melodi kan användas till “Några välmenta rader…”, om man så vill.
28 Den sanna människokärleken eller Välgörenheten i dess rätta form. Om välgörenheten vill sin vällust finna
30 Kärleksvisa. Hör du min lilla flicka
31 Selmas klagan. Vid lindens fot vid mälarstranden
34 Under paraplyet
37  Herr Peder
40 Jägarsång
41 Under häggarnas doft. I den stilla dal, i den gröna sal
43 Skärgårdsflickan. En skärgårdsflicka ännu jag minnes
48 Månne därför?
49 I hökarboden träder…
51 Att vattnet är klart…
53 Annons om kälkar
54 Höna – ägg
55 Annons om hö

Lyssna på alla: 


Läs mer om visor och personer…