Bengt Fredrikssons visböcker, bok 7

Två visor hamnade i Alfred Fredrikssons kassabok – det var kanske bara den som fanns till hands när visorna skulle skrivas. De är inte skannade, men Bengt Fredriksson har sjungit in dem.

Bok 7  Kassabok efter Alfred Fredriksson (1873-1961), Björkvik

Hur reder man sig då
Väderlekskväde


Läs mer om visor och personer…