Bengt Fredrikssons visböcker, bok 1

Hämta visbok 1, öppnas i ny flik

Bok 1  Skriven av Alfred Fredriksson (1873-1961), Björkvik

Sid
1 Pintorpafrun. I Södermanland på sitt slott Eriksberg
8 En splitter ny militärvisa. I låga ryttartorpet
13 Vackert så. Du klagar, men du klagar dumt
17 (Namn på ett antal Björkviksbor)
18 Bonden Per och hans häst. Med bonden Per häromdan…
Från CD Visor från Björkvik. Björkviks hembygdsförening
20 Visa. Från hamnen jag till staden gick
23 Ett avsigkommet lejons betraktelse
24 Beväringsvisa för år 1880. Jag vill förtälja det stora öde
30 Den övergivna. Jag gick mig ut i världen
31 Kärleksvisa. Jag är så ung, mitt blod så hett
34 Ebba Brahes klagan. Den lätta manteln breder aftonstunden
36 Selmas klagan. Vid lindens fot, vid mälarstranden
38 (Skämthistorier)
47 På landet. Vad det är muntert i ett enkelt kjell
49 (Skämthistorier)
54 Ladugårdspigan. Vad vicka går långsamt (Bengts melodi)
58 (Skämthistorier)
60 (Skrivövningar)

Lyssna på alla: 


Läs mer om visor och personer…