Hadar Larssons notböcker

Hadar Larsson.

Hadar Larsson.

I slutet av 1960-talet fick spelmansförbundet kontakt med järnvägstjänstemannen och violinisten Hadar Larsson – son till spelmannen Fredrik Vilhelm Larsson.
Hadar var född på juldagen 1892 i Eskilstuna och växte upp i Stockholm. Han fick jobb på SJ och arbetade på många orter i landet, men som pensionär flyttade han till Strängnäs.

Spelmansförbundet fick kopiera hans noter – fem häften med mer än 190 melodier, skrivna under perioden 1908-1930. Huvudsakligen populärmusik från tiden, men också femtio melodier efter Lars-Erik Ersson och tjugofem efter filaren Ludvig Törnberg.

Hadar relaterar låtarna till sin farfar, men Hadar var bara sju år när farfadern dog, han måste ha lärt dem av sin far eller skrivit av dem ur Lars-Eriks notböcker.

Hadar Larsson är en länk i en fascinerande traditionskedja med rötterna i 1700-talet;

Hadar Larsson (1892-1972) lärde av sin far
Fredrik Vilhelm Larsson (1859-1939) som lärde av fadern
Lars-Erik Ersson (1816-1899) som lärde av regementsmusikern
Anders (Andreas) Hall (1799-1846) som fått lära av klockaren och organisten i Floda
Lars Erik Segerberg (1778-1823) som spelade bl.a.orgel fiol och klarinett och som organist efterträdde sin far
Erik Segerberg (1746-1795) som lärt av…

Notböckerna är prydligt skrivna men i arkivet finns bleka fotostatkopior som bearbetats för att bli någorlunda läsbara.
Alla fem häftena i en pdf-fil (32 Mb),
Hämta notsamlingen,