Spelmansförbundets 25-årsjubileum. Julita 1950

Södermanlands Spelmansförbund bildades på midsommardagen 1925 i Malmköping. 1950 firades 25-årsjubileet med en stor spelmansstämma på Julita med talrik publik och spelmän från många landskap.

Jubiléet filmades av grosshandlare Alvar Rosén i Katrineholm. Vid sina visningar kompletterades stumfilmen med ljudupptagningar med hans trådspelare, troligen inspelade vid något annat tillfälle, sannolikt är det Katrineholms spelmanslag eller ett allspel vid något förbundsmöte som vi hör.

En del personnamn och kommentarer är tillagda senare. Vi välkomnar kompletteringar!

Hämta filmen

Med knapparna längst ner till höger kan du reglera ljudet, visa på hela skärmen, samt välja skarpare bild.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *