Vem tusan var Tusen Anders???

Tusen Anders var ett spelmansoriginal i Eskilstuna.

 Signalementet är vagt…

Kortväxt,
korta fingrar,
enfaldigt utseende,
grisögon,
lyfter högra foten när han spelar höga toner,
lantlig dialekt,
slagfärdig.

Han uppges komma från Flen.

JH Thorsell i Skogstorp hade en polska efter honom (nr 403 i Olof Anderssons uppteckningar) och Hugo-Pelle Pettersson i Eskilstuna berättar och spelar en vals och en polska efter honom samt en schottis efter Ingeborg Andersson, som var elev till Tusen Anders.

Vem var han? Vad hette han? Finns han på bild?
Ingeborg Andersson vill vi också veta mer om!

Hjälp oss med uppgifter!

Noter på valsen efter JH Thorsell. Bläddra i pdf-filen till nr 403.

Lyssna på inspelningar från tidigt 60-tal…

Hugo-Pelle berättar om Tusen Anders (1.5 MB)

Hugo-Pelle spelar vals och polska efter Tusen Anders/Boström i Valla (2,6 MB)

Hugo-Pelle spelar schottis efter Ingeborg Andersson (1,6 MB)