Gunnar Sjögren, Bandhagen

Gunnar Sjögren, Bandhagen

Gunnar Sjögren, Bandhagen

Gunnar Sjögren var född 1895 i Strängnäs stad. Föräldrarna var  torntutaren Karl Andersson och sångerskan Sofia Josefina Sjögren.

Gunnar Andersson hette således pojken, som nötte skolbänken i Strängnäs folkskola 1902-08. Han hade bl. a. musikdirektör Bedinger i sång en timme per vecka. Hans ordinarie lärare i skolan var en karl med pondus, van att bestämma och van att bli åtlydd. En dag sa han till sin elev: – Du Gunnar ska inte heta Andersson, det finns så många Anderssöner. Du ska heta Sjögren efter din morfar. Därvid blev det. Det var lätt att byta namn på den tiden.

Som 11-åring började Gunnar spela. Morfadern Gustaf Sjögren köpte då en fiol för 5 kr i en lumpaffär åt sin dotterson, som snabbt lärde sig de första grunderna.

Gustaf Sjögren var född 1836 och några av hans melodier upptecknades 1898 av KP Leffler och ingår i hans samling Folkmusik från norra Södermanland.

1965 gjorde Jan Ling och Gustaf Wetter en timslång bandad intervju med Gunnar Sjögren och Wetter transkriberade senare melodierna, som finns med i hans notsamling Sörmländska låtar.

Du kan lyssna på fem avsnitt ur inspelningen:

1. Inledningen som ger bakgrund till Gunnars låtspel, men samtidigt en målande tidsbild från tiden före du-reformen.

Jan Ling vid bandspelaren

Jan Ling vid bandspelaren

Den trettioårige Jan Ling kan inte utan vidare dua 70-åringen Gunnar Sjögren. Man löste ofta det genom formuleringar, som inte innehöll det besvärliga ordet.
Janne avbryter sin första mening, som går åt farligt håll och väljer en annan formulering. Senare kommer en mening som innehåller du eller ni – men han bromsar inför ordet och Gunnar förstår ändå.
Jan Ling hamnar så i en  mening där det bara blir ett halvsvalt läte i stället för ni eller du och Gunnar frågar om det är honom Jan menar. Det blir “er” en gång, men sedan övergår även Jan till du-formen och samtalet flyter obehindrat!

Tack för du-reformen 1967, som rekordsnabbt anammades i vårt språkbruk!  Lyssna! (1,2 MB)

2. Polska efter morfar – Skönheten, som du har på din kropp, den lyser hela kärleken opp.
Wetters uppteckning nr 560.  Lyssna! (1, 4 MB)        Noter

3. Polska efter morfar – När jag dansar med min lilla vän, då får de andra ont i magen.
Wetters uppteckning nr 563.  Lyssna! (1,1 MB)         Noter

torntutarna4. Polska efter morfar, en melodi med speciell stråkföring.
Wetters uppteckning nr 581. Lyssna! (1,6 MB)         Noter

5. Torntutningen i Strängnäs domkyrka. Gunnar Sjögren berättar om sin far, den siste torntutaren. Ända fram till 1905 hade man brandvakt nattetid i domkyrkans torn. Brandvaktsrop varje hel timme och tutning varje kvart. Fadern var även orgeltrampare och skötte ringningen i domkyrkan.  Lyssna! (1,3 MB)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *