August Widmark, Vingåker

August Widmark

August Widmark

Olof August Widmark betraktas som 1800-talets främste spelman i västra Sörmland. Han var född 1824 i Östra Vingåker där hans far Olof var organist. Fadern dog redan 1830 och när August var 10 år flyttade den unga orgelnistänkan Britta Stina med Olof och hans yngre bror  till Munketorpsstugan i Västra Vingåker.

Widmarks läromästare blev hans 12 år äldre morbror Fredrik Lindroth, “Svinstu – Fredrik” och August blev själv läromästare till många spelmän som bevarat hans melodier in på 1900-talet.

Widmark blev bara 54 år, han dog 1878 och hans fiol och notböcker ärvdes av hans yngste son spelmannen Per August Widmark (född 1864), som 1887 emigrerade till USA medförande instrumentet och noterna.

Det blev Per Augusts yngste son Oscar (f. 1906) som via hembygdsvännen och svenskamerikanaren K Alex Carlsson gav Widmarks notbok till Södermanlands Spelmansförbund 1947. Detta är sannolikt den enda kvarvarande av August Widmarks notböcker, sondottern Anna lär ha bränt upp de övriga. Den bevarade boken var kanske Widmarks sista. Den var inte fullskriven utan kunde användas av sonen och kanske ytterligare någon spelman. Det räddade boken från lågorna!

widmarknotbokNotboken innehåller 199 melodier, däribland 15 polonäser, 7 polskor, 29 valser, 31 fransäser, 9 marscher, 15 kadriljer, 4 galopper och 2 angläser. Mot slutet finns bl.a. Jernbanegalopp och Champagnegalopp och de sista sidorna innehåller ett antal amerikanska folkmelodier (reel, hornpipe etc). Uppenbarligen har boken använts av både Olof August och Per August.

I förhållande till andra spelmansböcker från 1800-talet innehåller boken anmärkningsvärt många fransäser och kadriljer, kanske var samlingen mer använd i salongerna än på logarna.

Hämta Widmarks notbok (pdf, 11,4 MB).

Ett enkelt register kompletterar boken. Hämta.

widmark_peraugust_alb15


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *