Musikexempel ur Kjellmans samling

Notförteckningen innehåller många kompositioner av CJ Kjellman. Några musikexempel i MIDI-format. Jag brukar ge en varning, midiformatet spelar exakt efter noterna, men noterna är aldrig exakt efter musikerns spel. Det är du som spelman som ska göra musik av noterna…

Festmarsch

Hämta noter (klicka på miniatyren för att få stor bild)

Ulla-Vals

Hämta noter

Preludium och fuga

Hämta noter

Merparten av Kjellmans repertoar var givetvis hämtat ur olika notsamlingar. Ett exempel är en rheinländer (schottis) ur en samling ny populär dansmusik.
Kanske hade han sett annonsen i Svensk Läraretidning 1891.
En och samma melodi finns i flera av hans dansmusikhäften.
Kanske var dansen ny och dansades bara en gång under kvällen?

Festfreuden-Rheinländer

Hämta noter