Noter efter EA Hellmark och CJ Kjellman

Erik Alfred Hellmark, Ostra, Stora Sundby var född 1851 och hade lärt av klockaren och folkskolläraren Daniel Öhlander i Barva (född 1828). Han spelade mycket på bröllop, dels tillsammans med Öhlander, som då sekunderade på cello, och dels med Alfred Andersson, Bränne, Jäder.
Hellmark dog 1874, knappt 23 år gammal.

Nils Dencker har 1934 gjort en avskrift ur flera av Hellmarks notböcker, som då ägdes av trädgårdsmästaren AG Hellmark, Ostra. Avskriften omfattar närmare 100 melodier. Polonesser, kadriljer, angläser, valser, marscher mm.

Uppgifter om Hellmark finns även på Denckers material på ULMA.

Carl Johan Kjellman är begravd på Ostra Vingåkers kyrkogård

Carl Johan Kjellman är begravd på Ostra Vingåkers kyrkogård

Carl Johan Kjellman  var född 1832 i Höreda, Småland, blev skollärare och klockare i Stora Malm 1858, i Sköldinge 1864 och i Ö Vingåker 1872-1888. Han dog 1924. Hans fosterdotter Lydia Hasselberg, Björkvik, donerade före sin död 1955 musikdirektör CJ Kjellmans hela kvarlåtenskap av noter till spelmansförbundet.

Här presenteras Nils Denckers avskrift från 1934 av en notbok från Kjellmans tid i Sköldinge. Den är daterad 1869 och innehåller 65 melodier med prim- och secundstämma. Polska, vals, hambopolkett mm.

Kjellman dog 1924 och är begravd på Ö Vingåkers kyrkogård.

Denckers avskrifter av Hellmarks och Kjellmans notböcker finns i samma volym i spelmansförbundets arkiv. För att underlätta nerladdningen har de båda samlingarna separerats.

Hämta Hellmarks notbok (pdf ca 3,1 MB)

Hämta tidningsartikel om Hellmark. ULMA 3223:1 (pdf 0,6 MB)

Hämta kommentarer till Hellmark. ULMA 2910:2 (pdf 0,4 MB)

Hämta Denckers ULMA-material, bl.a. om Hellmark

Hämta Kjellmans notbok (pdf ca 3,3 MB)

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *