Noter efter Seth Carlsson

Seth (eller Set) Carlsson var en av stiftarna till Södermanlands Spelmansförbund 1925 och han blev förbundets förste ordförande.

Han var född 1884 i Strångsjö  i södra Sörmland och son till handlaren i Strångsjö. Han tituleras i tidiga källor bokhållare men blev senare godsägare och drev den stora gården Vinäs i Edsbruk i Västerviks kommun.

I spelmansförbundets arkiv finns fem notböcker efter Seth Carlsson innehållande 177 melodier. Den första samlingen är påbörjad 1899, något slutdatum finns inte. Innehållet är typiskt för tiden och trakten och många låtar finns även i andra notsamlingar från norra Östergötland och södra Sörmland – speciellt efter Lindblomselever.

En förklaring finns eventuellt i det korta brev som ligger i det första häftet:

Holmatorp d. 30/9 1901

Herr Carlsson, Strångsjö

Om intet förhinder blir å båda sidor så kommer vi om sönda som sakt var.
Seth kan spela på de båda 3=je stämmorna han har och sedan den som medföljer.

Högaktningsfullt

Wall

Denne Wall är rimligen spelmannen Albert Gustafsson Wall – elev till Carl August Lindblom. Wall hade själv många elever och Seth Carlsson var nog en av dem.
Wall hade många egna barn som musicerade och de framträdde ofta som en spelmansfamilj.

De 108 första melodier har även andrastämmor – enkla stämmor med komp omväxlande med tersföljder. Att sekundera kallades förr även tersa eller kompa.

När Lindblom och andra storspelmän skulle spela på stora kalas tog de ofta med sig elever, som spelade melodistämman samtidigt som mästaren sekunderade.

Det är rimligt att se Seth Carlssons andrastämmor som tradition efter äldre spelmän i regionen. Sannolikt även tradition efter Lindblom.

—–

Seth Carlsson tecknade även upp melodier för spelmansförbundets räkning. Nu publiceras två samlingar.

A. 57 melodier efter sörmländska spelmän och ett antal avskrifter av bidragen till kompositionstävlingen vid Vibyholm 1929. Kommentarer med blyerts av Gustaf Wetter.
Ett material som inte sett dagens ljus på många decennier!

B. 81 polskor, hela 36 kadriljer och 5 värmlandsvalser. Tyvärr finns inga noteringar om ursprunget.

 

Häfte 1a. 1-57 Förstastämma Häfte 1b. 1-62 Andrastämma
Häfte 2a. 58-114 Förstastämma  Häfte 2b. 63-108 Andrastämma
Häfte 3. 115-177
A.  57 uppteckningar + tävlingen B.  Kadriljer och polskor

 

Fyra förbundsordförande. Seth Carlsson, Ivar Hultström, Gustaf Wetter o. Jan Martin Johansson

Fyra förbundsordförande. Seth Carlsson, Ivar Hultström, Gustaf Wetter o. Jan Martin Johansson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *