NotteBok, Anders Lars Son Backa 1810

–Min farfars morfar spela, Anders Larsson. Han va mjölnare i socknen. Anders Larsson föddes i Löta under Gustorp åt Tåby till. Sen kom han te Backa o gifte sig med mjölnarns dotter o blev lite storkarl o drev både kvarn ve Backa o Sandfors.

Så berättade Gunnar Axelsson, Källösa, Östra Ryd, (Östergötland) för Anders Törnquist 1982 (Musiktraditioner i Östergötlands skogsbygder, Thörnquist 1985). Han ägde notboken, men efter hans bortgång fick Waldemar Andersson, Mogata (tidigare Kåknö, Östra Ryd) överta den. Även Waldemar är ättling till Anders Larsson – han är sonsons sonson till Anders Larsson!

Östra Ryd ligger i Östergötland, mellan Söderköping och Linköping. Kåknö ligger i socknens södra del, Backa, Sandfors och Källösa ligger strax söder om samhället Östra Ryd.

Anders Larsson var född 1767 och gifte sig alltså med mjölnarens dotter Maja Larsdotter, Backa (född 1784). Han avled i 55 års ålder år 1822, Maja dog 1863 i Källösa.

Anders Larssons notbok 1810

Anders Larssons notbok 1810

Anders Larsson påbörjade den bevarade notboken 1810 när han var 43 år gammal. Den bär tydliga spår av flitig användning och av numreringen kan man se att vissa blad försvunnit. Samlingen innehåller idag 120 notbilder – 119 melodier och en sekundstämma.

Pollonesse (polska) är den helt dominerande typen, men boken innehåller även exempel på tidiga valser.

Några melodier – speciellt i början av boken – känner jag igen från andra samlingar, men merparten av polskorna är nya för mig.

Erik Hammarström i Söderköping har kompletterat med värdefulla upplysningar:

Bouppteckningen efter Anders Larsson finns på Landsarkivet i Vadstena, den är underskriven av organisten i Östra Ryd, Nils Sandström. Kanske var de spelkamrater. Denne Nils Sandström hade visat upp intyg från Director musices i Linköping, Zacharias Köhler, om att han kunde framföra dansmusik på fiol, då han sökte tjänsten i Östra Ryd. Dessutom var han son till organisten med samma namn i grannsocknen Björsäter. Det finns ett enda blad bevarat med tre polskor ur en notbok efter denne Nils Sandström d.ä. Sandströmarna blev en riktig organistdynasti genom att flera av den äldres söner gick i  faderns fotspår och blev organister på olika ställen. Detta i flera generationer.

Lackström som anges som kompositör till flera av polskorna var också organist, i en annan grannsocken nämligen Örtomta. Flera av hans kompositioner återfinns även i den s.k. Trästadssamlingen från Blackstads socken i Tjust. Stora delar av denna samling ligger i Landsarkivet i Vadstena. 

Trästadssamlingen och Fogelvikssamlingen – även den från Tjust – har  flera låtar gemensamma med Anders Larssons notbok.

Olof Styrlander står som kompositör till en av polskorna. Det är här frågan om Olof Styrlander d.ä. (1770-1849), organist och klockare i Häradshammar. Låten är komponerad 1786 enligt datering i Styrlanders egen notbok.

En härlig musikskatt har legat gömd i boken under lång tid och jag är glad att Waldemar vill sprida melodierna genom kopior av samlingen.

Hjärtligt tack!

Linghem i oktober 2001
Arne Blomberg

Waldemar vet mycket om spelmän i Ö Ryd och en vacker höstdag 2001 följde han med Arne Blomberg på en rundresa i trakten – en fotosafari om spelmän. Han visste även mycket om Anders Larssons släkt. Waldemar ville att hans farfars farfars notbok skulle bevaras för framtiden och den finns nu i Visarkivets/Musikmuseets samling av spelmansböcker som nr M189.

Notboken (pdf 7 MB)

Innehållsförteckning


Notboken i nyutgåva!

2016 publicerade Östergötlands Spelmansförbund en nyutgåva av Anders Larssons notbok med nyskrivna noter av Bent Hansen och en sakkunnig inledning av Katarina och Eric Hammarström, som bland annat funnit att det fanns två Anders Larsson i Östra Ryd vid den aktuella tiden.

Tyvärr innehåller notskriften en hel del fel, ett antal korrekturändringar slarvades bort och ett korrektionsblad blev ofullständigt, men en fullständigare ändringslista kan du hämta här.

Notboken kan beställas på Östergötlands Spelmansförbunds hemsida.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *