Claes Hagström Trosa unikt registersystem för 10.000 noter

Claes Hagström, skapade under sin livstid ett unikt system för att snabbt kunna finna bland alla sina tusentals noter. Han samlade all för honom intressant musik, som kom i hans väg, och spelade och provade mycket av det han fann. Hans instrument var fiol men en kort period prövade han enradigt. Han var 3.e generationen Trosa bo och förblev sin stad trogen.

Hela samlingen  som bestod av 51 pärmar och ett tiotal tidskriftsamlare, med lösa noter, finns idag förvarat hos Svenskt Visarkiv. Nedan här kan du se vad den innehåller av personliga minnesanteckningar om släkten och alla hans speltillfällen.
Noterna är till största (övervägande) delen tryckta samlingar, utom ett ytterst litet fåtal som skrivits av goda vänner. I vårt eget arkiv har vi tre arkivkartonger med lösa noter efter honom, som ger en bild av hans samlande. I Claes låtregister 2 ser man ser man vad 20% av notsamlingen innehåller.

Claes Hagström i sitt notarkiv hemma i Trosa 1985

Detta material förvaras hos Svenskt Visarkiv
Arkivforteckning Claes Hagströms Arkiv
Claes Hagströms Arkiv Gallrade Notalbum
Claes Hagströms Arkiv Gallringsförteckning
Utav det gallrade materialet finns det mesta förvarat hos oss.
Hagström arkivet inventering av kassettband

Försättsblad Låtar i Dur och Moll
Claes låtregister_2 1962 poster
Dagboks och mina noteringar om fam Hagström
En Spelman från Trosa
Claes Hagström dagboksanteckningar
-SPELBÖCKER PUBLIKA SPELNINGAR 30-4 1987 -1996-
INVENTARIEFÖRTECKNING AV PÄRMAR
Hagström spelanteckningar
GRÖN PÄRM SPELNINGSTILLFÄLLEN -87-94
Claes Hagströms arkiv


låtregistret

Exempel från Pärm A-D hur systemet fungerar
Färgschema visande kartoteksuppläggning
Noter registrerat antal kataNär Sundsvall brann artikel -93serat Pärm A-D
Pärm A-D med kartoteksuppläggning och färgkods förklaring

Utdrag från hans pärmar med familje och spelmanssminnen från 1930-talet och till sin död
Släkten Hagström
Skräddarmästare Erik Ljunggren
Räkning och brev från första spelläraren 1933
Redovisning av arrende och försäljning av Stafstugan 1902
Oskar II besöker Trosa 1902
Om mitt hem –
Om Johan Petter Pettersson Skogstorp
När jag gick i kolt
När jag gick i kolt 2 om gamla Claes Hagström
Morfars stuga -det Trosa som går
Morfars mors arbetsbetyg fr målaren J Sundin 1880
Morfars butik
Morfars betyg från Storhuskvarn 1877
Morfars betyg från Hargs kvarn 1869-1871
Morfars betyg från Eldkvarn 31.7 1876
Morfar
Min första cykel garanti 1932
Min fiol räkning-historien
Min farmors far Janne
Min far -minnen
Kommunalskattsedel 1923
Godmansräkning 1913-1915 Johan Andersson
Foto på Mor och moster
Vidmarksstämman Östra Vingåker 1986 06 01
Valborgsmässoafton 1988
Spelträff hos John Ringel 3-11 1987
Spelmanssafari 2001
Spelmanslaget bilder olika middagar jubileum
Spelmansfotografier från olika speltillfällen 1988-89
Spelmansbilder Valborg 1990 MFL
Spelmansbilder fram till-95
Spelmansbilder 1992
Spelmansbilder 1989-1990
Spelmansbilder -95
Spelmansbilder 1992
Spelmanslaget framgångsrikt vid stämman 1963
Spelmansbild i färg fr Skansen 1902
Spelkompisar som jag spelat med – en del finns tyvärr inte längre bland oss.
Vidmarksstämman Östra Vingåker 1986 06 01
Valborgsmässoafton 1988
Spelträff hos John Ringel 3-11 1987
Spelmanssafari 2001
Spelmanslaget bilder olika middagar jubileum
Spelmansfotografier från olika speltillfällen 1988-89
Hemvävt firande på Garvaregården
Bror Andersson Malmköping
1996-05-28 Buskspel på berget sekelskiftesstämman
1995-09-04 På spelmansstämma i Bettna
1993-07-19 Buskspel i Trostorp för låtarna vidare
1993-05-15 Karl Gustav Ringel in memoriam
1991-12-02 Välbesökt skyltning i Gnesta och Trosa
1989-09 11 Lästringestämman Sprittande spelglädje
1988 bild på Tre gubbar från Trosa
1987 Vidmarsstämman i Östra Vingåker
1984-08-01 Garvaregården fotos från
1984-07-07 Spelmansstämma på Tullgarn
1984-06-04 Claes Hagström får stipendium ur Mr Trosas fond
1965 13-12 Veras 65-årsdag
Violinen ett fulländat instrument
Stradivarius
Han hade seglat för om masten
Amerikabrev 1882-1889
Brev från morfar Isaac Andersson i USA till familjen hemma
Brev från Gustav 1904 till lilla älsklingen
Brev från 1935
Brev från 1876
Brev från 1876 ang storlek på mjölsiktar
Avskeds låt – avsked till fiolen 2 noterade låtar
Amerikasläktingar och deras familjeband
Foto på Fritiof Hagman
Helge Lindell nekolog

Foto från stenläggningen av östra torget 1900-1902
Familjebilder 2
Familjebilder 1
Foto på Harald Hjälmhed
Fakta om Tullgarnssängen-
Trosa stads kassakista

En 9 år gammal räkning med kommentar
Emigrationen till USA de lämnade allting
Elektriciteten inkopplas 1917
Efterlysning hos församling av Johan Fredrik Andersson 1915
Efterlysning 1915 försvunnen släkting
Edmond Öberg
Dödsbrev
Foto Spelkväll hos Sven Källman dec 1963
Förteckning över familjen Hagström
Vänskapsbok 1904
Vy från Trosa 1900
Visan om Korpral Kanon
Visa tilll morfar Isaacs 85 årsdag 1935
Visa till min svåger August Emil Berggren 1944
Visa till Ernst 50 år 1938
Trosa stadshotell sekelskiftesfoto
Trosa annonsblad 1940
Södermanlands Allehanda 1895
Stadsvy från Trosa infart

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *