Det ska vara ordning på spelmännen…

Årsmötet 1929 uppdrog till styrelsen att utforma ordningsregler för medlemmarna.
Vid styrelsemötet den 18 november 1929 beslöt styrelsen att följande ordningsföreskrifter skulle gälla för medlemmarna:

§ 1.
Medlem skall iakttaga ett anständigt uppträdande och ej på något sätt uppträda opassande varigenom förbundets anseende kan tillfogas skada.

§ 2
Medlem i förbundet får ej vid utförandet av musik huvudsakligen ägna sig åt utförandet av s.k. modern dansmusik eller på annat sätt motverka förbundets syften.

§ 3
Av förbundet utdelas spelmansmärken, vilka av styrelsen utlämnas till medlemmarna. Märket är förbundets egendom och återställes till förbundet om medlem utestänges eller uteslutes ur förbundet. Spelmansmärket utdelas inom ett år efter inträdet.

§ 4
Om medlem ej ställer sig härovan angivna ordningsföreskrifter till efterrättelse äger styrelsen rätt att utestänga honom ur förbundet.
—–
Formuleringen om den moderna dansmusiken visar tidsandan, den fördärvliga nya musiken skulle bekämpas…

Jag har ett svagt minne av att jag som ung suppleant i styrelsen för 50 år sedan varit med om att stryka en passus om att hedersledamot inte fick syssla med den moderna dansmusiken.
Kanske minns jag fel…

Arne


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *