Noter efter Fritz Karlsson, Nyköping

Vi känner 1900-talets traditionsbärare genom uppteckningar och en del inspelningar. Men vad säger egentligen tiotalet melodiuppteckningar om spelmannens hela musikaliska verksamhet? Inte mycket!

Spelmansförbundet har nyligen fått en mängd noter efter Fritz Karlsson (1880-1968) från Nyköping. Handskrivna notböcker och lösblad efter Fritz och andra spelmän i trakten samt mängder med tryckta noter. Mest är det populärmusik från tidigt 1900-tal, här och där en del melodier efter sörmländska spelmän.

Ointressant? Nej, verkligen inte! Här kan man se den stora musikaliska bredd som nog flertalet av våra traditionsbärare hade.

Ägna en stund åt en alldeles vanlig spelman/amatörmusiker från 1900-talets första hälft!

Till samlingen


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *