Vi fick lösa ut Öst i Södertälje, sa Arvid Johansson

Vid min intervju 1971 av Arvid Johansson berättade han om Midsommartinget i Malmköping 1922, när det första försöket att bilda spelmansförbundet gjordes:
Stämman som (Jon-Erik) Öst bilda i Malmköping drog kolossalt med folk.
Det var innan Granhammar.
Man ordna bröllopståg, jag var klockare.
Man låna hästar och vagnar och kläder.
Gustaf Malmberg kom i ropet, han var för danslaget.
Sen spela gubbarna. Björklund och Lilja spela ihop, de övriga en och en.
Jag spela en polska efter Per-Johan i f och g.

Året efter (1923) var det spelmanstävling i Södertälje:
Det var den gången di fick lösa ut Öst. Han bodde länge i Malmköping och ordna den första stämman innan Granhammar kom in i bilden, och så ville han att man skulle bilda ett folkdanslag i Malmköping och där var en familj Palmqvist som spela och di ville ha mig och Albert Gustafsson i Ekeby med och kompa till deras danser.
De skulle uppträda i Södertälje och ville ha oss med dit.
Det första som hände när vi kom till Södertälje var att vi fick lösa ut Öst från hotellet.
Han var inbjuden som gäst eftersom han bildat danslaget och han kom dagen innan.
Han tog sig till stämman och stog och höll i sig, men nyktra till och spela på stämman.
I Malmköping höll Öst uppspelningar i Korpralskolan.

Att Jon-Erik Öst bodde en längre tid i Malmköping och att han varit med att bilda danslaget är nytt för mig (intervjun har jag glömt ända tills jag digitaliserade inspelningen i våras). Uppgiften att Ernst Granhammar inte var med 1922 motsägs av CG Axelsson, som i en minnesartikel 1950 skriver att Granhammar höll högtidstal och var med att tillsätta interimsstyrelsen, den som aldrig sammanträdde.
Kanske hade Axelsson blandat sina minnesbilder från 1922 och 1925 eller också minns Arvid Johansson fel.

Jag har ändrat min artikel om pionjärerna 1922 efter de nya uppgifterna. Finns som länk i Om SSF/Historik eller som direktlänk Pionjärerna, deltagarna 1922.

Arne Blomberg


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *