Sex notböcker efter Albert Gustafsson Wall, kommentarer

Några personliga kommentarer av Arne Blomberg till en del låtar – främst jämfört med Lindblomshäftet.

“L” hänvisar till Lindblomshäftet.
“3:20” betyder häfte 3 nr 20.

1. Roxström 1856

“Dansmusik För Wiolin Tillhör L.J. Roxström, Hugkarlstorp 1856(?)” står det på titelbladet till den äldsta samlingen. Skogvaktaren Lars Johan Roxström var född 1823 i Östra Vingåker och dog 1889 i Rodga, Simonstorp. Han är omnämnd i Svenska Låtar Östergötland som läromästare till Johan August Karlsson, Åby. Hugkarlstorp heter numera Huggkarlstorp och ligger i Rodga, norr om Åby, Norrköpings kommun.

1. Vals i F-dur. Jmf L 26.

3. Vals i G-dur med fyra repriser. Tredje reprisen borde skrivas i D. Vid utskrift moderniseras 3/8 till 3/4. Jmf L 29, D-dur, två repriser.

4. Polonesse i D-dur. Andra reprisen A-dur. Känd från samlingar kring sekelskiftet 1800. Jmf nr 12 på Pelle Björnlerts CD Fors (efter Spel-Jocke).

6. Pollonesse i H måll. L 89, 2:35, 3:34.

7. Pollonesse i G-dur. Känd slängpolska, finns även i 2:23.

8. Kärleks Hambors Polkette. L 15 Hambopolka Kallad Kjärlekspolka.

14. Polonaise. Intressant notering, föregångare till hamburska?

29. Dra vefven – Walls uppsatt på noter af Renström i Qvillinge Sockn. Vanlig.

45. Walls af C.A. Lindblom. tre repriser. Hittar jag inte i Lindblomshäftet.

47. Hambopolkett. Bruklig hos Lindblom. Ej i Lindblomshäftet.

 

2. Anonym notbok

Notboken är fragmentarisk och saknar ursprung. Innehållet är typiskt för spelmansböcker från gränstrakterna Östergötland/Sörmland i slutet av 1800-talet.

16. Polkett. I 3:5 (häfte 3 nedan, nr 5) och 4:35 anges Polka Lindblom. Finns i notbok efter C. Gustaf Gustafsson, Sundmon 1901. Stilig som tidig/långsam polka.

17. Walls. Spelades av många spelmän i västra Sörmland. Kallades ibland för gamla Vingåkersvalsen. Första reprisen blev 1899 känd som början till Kväsarvalsen.

21. Polonisse. Vanlig.

22. Polonisse. L 8.

23. Polonisse. 1:7.

26. Hambo-Polkett Dalkarn. Spelades av många. Finns i notbok efter Alfred Andersson, Lotorp.

29. Midsomars Walls. A-stämning. 3:10. Spelades av Lindblom vid midsommarfirandet på Beckershov. Se bl.a. Josef Alm SvLÖ nr 333.

30. Schottis. Vanlig D-dursschottis. 3:14 Bällmans Schottishs.

31. Schottis. Lindblom, vanlig. 3:13 Bällmans Shottish. Nr 97 i 100 låtar från Östergötland.

32b. Polska, a-moll. Fin!

33. Galoppard. L 28.

34. Walls. Vanlig, bra.

35. Polonisse i H Måll. L 89, 1:6, 3:34.

36. Pollkett. L 81.

40. Pollkett. Nr 56 i Alfred Anderssons notbok, i en notbok från Åby kallas den Norrköpings polkett.

41. Polonisse. L 86, 3:11, 4:7. Variant av Jössehäradspolskan.

42. Polonisse (Hans i Lura, han tappa Pipa). L 88.

44. Polonisse. Jfr L 49. Finns i många spelmansböcker.

45. Polonisse. L 8.

51. Polenisse. D-dur, bör kunna spelas i A i näckstämning ciss,a,e,a

54. Wals af C.A. Lindblom. Ej i L.

60. Walls. L 27.

image00171. Polkan. Inte så dumt med bestämd form. Ursprunget är La veritable Polka av A.E. Titl, som ibland anges som den första polkan.

72. Engelsk matrosdans. Soldiers joy, tre repriser. Lindblom har annan variant, L 74.

73. Wals. Kom lilla flicka dansa med mej.

93. Polkett, namnlösen.Trevligt namn…

94. Wals af Allbert Gustafson.

65. Polkett. Här dyker nr 40 upp igen. Numreringen är dessutom i olag. Bladen var nog i oordning vid skanningen.

74. Polonise Gotlands. L 36, 4:12.

77. Wals. Fia Janssons föregångare. Blev känd i Emil Norlanders revy Den förgyllda lergöken 1900.

78. Strömkarls Polonise. A-durstämning. Jmf L 35.

3. Albert Gustafsson Wall 1930

3. Gånglåt efter Lindblom.4:30. Ej i L.

4. Gånglåt från Vingåker. L 94.

5. Polka Lindblom. 2:16, 4:35. Ej i L.

9. Polska efter Lindblom. A-stämning. Ej i L.

10. Midsommars Vals. Se 2:29 ovan.

11. Polska efter Lindblom. L 86, 2:41, 4:7. Jössehäradspolskan.

13. Bällmans Shottish. 2:31. Nr 97 i 100 låtar från Östergötland.

14. Bällmans Schottishs. 2:30.

15. Landerholms polka. 4:1 Polka efter Landerholm, Österjötland.

17. En Dala Wals. Mer känd som vals från Skåne – vanlig i spelmanskretsar på 1950- och -60-talen.

19. Gånglåt från Östergötland. Mer känd som Brudmarsch från Gotland.

34. Brudpolska efter KA Lindblom H Moll. L 89, 1:6, 2:35.

45. Vals efter Lindblom, Rejmyre. Ej i L.

 

4. GA Gustafsson 1930

1. Polka efter Landerholm, Österjötland. 3:15.

7. Polska efter Lindblom. L 86, 2:41, 3:11. Jössehäradspolskan.

8. Vals af Lindblom. Ej i L.

9. Polska efter Lindblom. L 20.

10. Marsch efter Lindblom. L 94.

12 Gotlans Polska. L 36, 2:74.

23. Polska efter Lindblom. Ej i L.

29. Galopp efter Lindblom. Ej i L.

30. Marsch Lindblom. 3:3. Ej i L.

32. Polka Lindblom. Ej i L.

33. Kaffe March, Lindblom. Anglaistyp, kanske en ceremonilåt på bröllop? Ej i L.

35. Polka Lindblom. 2:16, 3:5. Ej i L.

69. Polska efter Lindblom från Rejmyre. Ej i L.

74. Gång-Låt efter Lindblom. Ej i L.

79. Brudmarch Lugnt och Värdigt, spelad av Pelle Forss östjöta spelman. Spelad av bröderna Hellström, se ex nr 8 i Låtar från Östergötland.

80. Vals Lindblom. L 27.

5. Låtar Albert Gustafsson

42. Wals, Musik Efter August Lindblom, Upteknad 1850 i Södermanland. L 27.

43. Polonisse. Jmf L 96.

45. Polonisse. A-stämning. L 34.

46. Polonisse. L 49.

47. Pololonisse. L 48.

48. Polonisse. L 43.

48b (sid 32). (Vals), L 67.

50. Polska. Näckstämning, L 35.

51. Polska. L 39.

58. Wals af Öling. L 65.


6. Polskor Gustafsson Wall

Onumrerat häfte. Numreringen nedan avser sidnummer i pdf-filen.

16. Polska av Lindblom. L 35.

19. Knäpp-vals av Lindblom. L 37.

41. Gökpolska A. Lindblom. ej i L. Annan Lindblom?

47. Polska i F-dur Lindblom i Ösergötland. Ska nog spelas med f-stämning eaff. Ej i L.

 

 

2004-04-09 Arne Blomberg


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *