Albert Gustafsson, Vingåker

Albert Gustafsson, Vingåker var elev till storspelmannen Carl August Lindblom, Rejmyre och var en framträdande spelman i spelmansrörelsens barndom. Många gånger uppträdde han tillsammans med sin stora musicerande familj. Spelmansförbundet har äldre avskrifter av delar av hans notsamling.

Albert Gustafsson dog 1943 och notböckerna öden är inte kända, men sex häften fanns i en auktionslåda och letade sig så småningom till den nuvarande ägaren Kajsa-Stina Löfving, Karlstad, som 2004 välvilligt ställt dem till förfogande för inskanning.

Här presenteras notböckerna:

1. Roxström 1856
2. Anonymt nothäfte (pdf 3,1 MB)
3. Albert Gustafsson Wall 1930 (pdf 2,7 MB)
4. GA Gustafsson 1930 (pdf 4 MB)
5. Låtar upptecknade av Albert Gustafsson (pdf 3,4 MB)
6. Polskor Gustafsson Wall (pdf 5,2 MB)

Arne Blomberg har skrivit kommentarer till samlingarna.

Albert Gustafssons egna notböcker ger en god bild av spelmansrepertoaren på 1930-talet. Den egna traditionen kompletteras med låtar från många olika håll.

De båda äldre samlingarna har alltså funnits i Alberts ägo. Den ena notboken är inte komplett och saknar ursprung. Innehållet är typiskt för spelmansböcker från gränstrakterna Östergötland/Sörmland vid slutet av 1800-talet. Många melodier finns i utgåvan ”C.A. Lindblom” (som bl.a. bygger på Albert Gustafssons avskrift av en Lindblomsbok från 1856). Kanske är det en egen, tidig notbok?

”Dansmusik För Wiolin Tillhör L.J. Roxström, Hugkarlstorp 1856(?)” står det på titelbladet till den äldsta samlingen.

Skogvaktaren Lars Johan Roxström var född 1823 i Östra Vingåker och dog 1889 i Rodga, Simonstorp.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *