Johan Edvard Andersson, Nyköping – Skräddar-Anders

Johan Edvard Andersson - Skräddar-Anders

Johan Edvard Andersson – Skräddar-Anders

I SSF arkiv finns en samling noter efter skräddarmästaren Johan Edvard Andersson i Nyköping.
I spelmanskretsar gick Andersson under namnet Skräddar-Anders och hittills har vi inte vetat så mycket mer än vad som står i Svenska Låtar.

Han var född i Ludgo den 23 oktober 1862 och lärde sig spela av fadern Anders Johan Andersson, född 1830 i Berga, Bogsta socken. Han var verksam i Nyköping, där han avled 20 oktober 1953.

Samlingen innehåller följande:

  • Svenska Låtar, Sörmlandsdelen (med uppteckningar av bl.a. Skräddar-Anders). Inbundet exemplar, kanske överlämnat som födelsedagsgåva. På pärmens insidor finns en teckning av Andersson, kanske gjord av Algot Bergström (karikatyrtecknare på Gröna Lund, som tecknat många spelmän på Flenmo-kalas) och ett odaterat diplom för ”Gott framförande av Allmogemusik” undertecknat av Sven Kjellström, Seth Carlsson och Gustaf Wetter.
  • Handskriven notbok ”Violin 1mo, J.E. Andersson”, sidnumrerad 1-64.
  • Handskriven notbok ”Wiolin 1mo, 2dra Delen, JE A-n”, sidnumrerad 73-160 samt tre onumrerade sidor.
  • Tjugo lösa notblad
  • Tryckt samling Julius Bagges utgåva 1880 ”76 Polskor från Östergötland” (endast omslaget!).
    Inlagan är Bagges Gotlandshäfte!

De båda handskrifterna hör inte ihop. ”2dra delen” är äldre än den andra samlingen.

Den äldre samlingen innehåller salongsmusik, marscher och annan populärmusik från tiden kring sekelskiftet 1900, men också tolv polskor, varav två för omstämning a,e,a,e och en för a,e,a,ciss (sid 40-45).

Den yngre samlingen inleds med ett tiotal polskor, resten är dansmusik  och annan populärmusik från 1920-talet.

Samlingen vittnar om en bred musikalisk verksamhet – inte ovanlig bland de gamla spelmännen.

Hämta:

Svenska låtar, Sörmlandsdelen, utdrag med Skräddar-Anders låtar. (pdf 0,6 MB)

Den yngre notboken (pdf 6 MB)

Den äldre notboken (pdf 11 MB)

Lösa notblad (pdf 14 MB)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *