P.A. Appelqvists notbok

Per Axel Appelqvist var född 1820 i Kimstads s:n, Östergötland. Han valdes till Stigtomta församlings ordinarie organist och skollärare vid sockenstämma den 21/11 1841 och tillträdde sysslorna den 26/4 1842. Stannade sedan i Stigtomta till år 1849, då han tillträdde  organist- och klockarsysslorna i Vadsbro s:n.

Notboken efter Appelqvist har skänkts till Södermanlands Spelmansförbund av spelmannen Rickard Ahlberg, Sköldinge. Den är daterad 1834 (Appelqvist var då bara 14 år). På båda titelsidorna finns även dateringen 26 juni 1841 och ett antal av melodierna i slutet av boken är daterade 1841, -42 och -43.

På det inre titelbladet står “Afskrift”. Om det är Appelqvist som skrivit av den inledande samlingen kadriljer eller om någon sentida skrivit av Appelqvists häfte är oklart. På samma sida står det “Eneby” och kanske är det Ö Eneby i Norrköping som avses.

Appelqvist gick 1841 i organistlära hos Olof Styrlander d.ä. (1770-1849) i Häradshammar. Om denna tid vittnar en datering på sid 27  “Häradhammar d. 9 December 1841” och ett par polonesser av Olof Styrlander.

Vals No 11 på sid 18 “af E Tollén” avser sannolikt klockaren och organisten i Östra Eneby, Erik Tollén (1787-1866). Ytterligare en Tollén nämns vid vals No 19 “af Anders Tollén” son till Erik Tollén.

Appelqvist komponerade en hel del egna låtar, mest valser. Notboken innehåller 24 kadriljer, 38 valser, 3 anglaiser och 32 polonesser (polskor).  Läs mer om Appelqvist här!

Hämta samlingen (3,6 MB):


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *