Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria

1860 bildades Södermanlands Fornminnesförening, “för vård om landskapet Södermanlands fornminnen och upptecknande af dess folkspråk m.m.” Sjutton år senare hade föreningen tillräcklig ekonomi för att starta utgivningen av skriftserien Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria.

titelsida_del_1Redan i det första häftet startar utgivningen av folkmusik. Litteratören Emil Öberg har redan 1862-63 upptecknat ett trettiotal folkvisor i Lunda socken och fjorton av dessa publiceras 1877 och fortsättning följer i senare häften. 1878 tar Öberg kontakt med Musikaliska Akademin och översänder uppteckningar.
Läs hans snirkliga och informativa brev!

Även folklivsupptecknaren Gustaf Ericsson bidrar senare med visor från norra Sörmland och serien slutförs 1895 i del VIII.

Gustaf Ericsson kunde inte uppteckna melodier, men en del blev senare upptecknade av Julius Bagge. Se Sven-Bertil Janssons artikel Ord är inga visor i Sumlen 1983 (ISSN 0346-8119).
Publicerad med tillstånd av författaren. Tack!

K.P. Lefflers folkmusikuppteckningar från norra Södermanland publiceras 1899 och 1900 i del X och XI och utkom 1982 i nytryck som nr 5 i Sörmlands museums serie småskrifter. Övriga delar av fornminnesföreningens skriftserie har ej nyutgivits och är idag mycket svåråtkomliga.
Till glädje för visvänner publiceras nu vismaterialet på webben.

 

Häfte I, 1877

Hämta (pdf, 1,9 MB)
1. Bergatrollets frieri
2. Den bortsålda
3. Jungfruköp
4. Liten Kerstin Stalledräng
5. Den öfvergifne
6. Hertig Fröjdenborg och fröken Adelin
7. Sven Svanehvit
8. Sven i Rosengård
  9. Min flicka
10. En älskelig vän
11. Den förskjutna
12. Fåfäng väntan
13. Danslek. Jag går in och jag går ut…
14. Danslek. Och ungersven växer båd’ smaler och lång…

 

Häfte II, 1881

Hämta (pdf, 1,8 MB)
15. Harpans kraft
16. Herr Karl eller Klosterrofvet
17. Vedergällningen
18. Olof Adelin
19. Herr Peder och Liten Kerstin
20. Liten Elin
21. Skytten
22. Den besvikne

 

Häfte III, 1882

Hämta (pdf, 2,0 MB)
1a. Skogsjungfruns frieri
8a. Sven i Rosengård
23. Ung Ebba
24. Själf Vågeman
25. Skön Anna och Hafskonungen
xx. Helena och Hafsmannen

 

Häfte IV, 1883

Hämta (pdf ,3,6 MB)
26.Fången eller Slottet i Österrik
27. Den förtrollade prinsessan
28. Herr Åke
29. Oväntad Bröllopsgäst
30. Lilla Lisa
31. Liten Båtsman
32. Herr Lagervall
33. Herr Peders sjöresa
34. Jungfrurna och ungersvennen

 

Häfte V, 1884

Hämta (pdf,  2,2 MB)
  8. Sven i Rosengård (variant)
15. Harpans kraft (variant)
30. Lilla Lisa och Herr Nedervall
35. Hafsfrun
36. Konungen och Getkullan
37. Bonden och Räfven

 

Häfte VI, 1886

Hämta (pdf, 2,7 MB)
7.   Sven Svanehvit (variant)
17. Vedergällningen (variant)
38. Den underbara harpan
39. Svinaherden
40. Jungfru Margreta
41. För dig jag ville våga
42. Dina ögon de äro som demanter
43. Stundom jag i lunden går
44. En fattig enka går och vandrar

 

Häfte VII, 1889

Hämta (pdf, 3,5 MB)
45. Konungabarnen
46. Grefvens Döttrar på Östervalla hed
47. Dufvan på Liljeqvist
48. Magdalena
49. Skön Anna
50. Liten Karin
51. Drottning Dammons död
52. Herr Holgers friarefärd
53. Bonden och kråkan
54. Den utstyrde ryttaren
55. Den som gerna gifter sig

 

Häfte VIII, 1895

Hämta (pdf, 2,6 MB)
15. Den sorgeliga brudefärden (var)
18. Olof Adelin (variant)
18. Lilla Vadel (variant)
20. Herr Magnus och Stolts Elin
31. Jungfrun och Båtsmannen
56. Jungfrun och köpmannen
57. Konungadöttrarna
58. Ungersven och hafsfrun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *