Visor!

Det finns många visor i arkivet men de är svåra att hitta bland all instrumentalmusik.
Det måste bli ändring på det!

Under ”Samlingarna” på hemsidan finns nu fliken Visor som får bli hem för våra visor.

Först kommer Bengt Fredrikssons visböcker från Björkvik. Bengt har lyckats finna melodier till flertalet och sjungit in dem till oss.

Arkivets visor hittar tyvärr inte själva till hemmet. Vi behöver hjälp med visorna och hemsidan.
Hör av dig till någon i styrelsen!

Rosenberg har blivit digital

1969_rosenbergs_uppteckningar-212x300Anders Gustaf Rosenberg (1809-1884) var en av Sveriges första folkmusikupptecknare.
Redan som fjortonåring började han teckna upp visor och instrumentalmelodier i sin hemtrakt i Sörmland.
År 1875 gav han ut 160 melodier ur sina sörmländska uppteckningar och samlingen följdes
1879 av ytterligare 160 melodier från Uppland, Östergötland, Dalarna, Sörmland och
Jämtland. År 1882 kom den tredje samlingen med 100 danspolskor från Sörmland och
Östergötland.
Häftena var sedan länge slutsålda när spelmansförbundet 1969 gav ut en samlingsvolym med alla tre utgåvorna. Upplagan var stor men härom året tog den slut, men nu finns den digitaliserad!
Hämta Rosenbergs samling.

2009 firades 200-årsminnet av Rosenbergs födelse med en jubileumskonsert i Floda kyrka och en minnesskrift om hans liv och verk, där finns även en beskrivning av organisten Pontus Schwalbe i Björkvik som bidragit med de hundra danspolskor i det tredje häftet.
Hämta minnesskriften.

Vappersta-Lasse

Trädgårdsmästaren Gustaf Larsson (1894-1976) var en skicklig durspelare som medverkade vid många sörmländska spelmansstämmor under 60- och 70-talen. Han var född i Nyköping och arbetade som trädgårdsmästare på flera ställen – bland annat på Haga och Drottningholms slott. Sedan 1950-talet arrenderade han Vappersta handelsträdgård utanför Vagnhärad och han blev känd som Vappersta-Lasse.

1969 spelade han på sina många durspel för Arne Blomberg och nu finns inspelningen på hemsidan. 90 minuter uppdelat på fyra ljudfiler. En innehållsförteckning finns i den stora mediafilen.

Hämta mediafilen.
Lyssna på ljudfilerna.

Hadar Larssons notböcker

I slutet av 1960-talet fick spelmansförbundet kontakt med järnvägstjänstemannen och violinisten Hadar Larsson – son till spelmannen Fredrik Vilhelm Larsson.

Spelmansförbundet fick kopiera hans noter – fem häften med mer än 190 melodier, skrivna under perioden 1908-1930. Huvudsakligen populärmusik från tiden, men också femtio melodier efter Lars-Erik Ersson och tjugofem efter filaren Ludvig Törnberg i Mellösa.

Hadar Larsson är en länk i en fascinerande traditionskedja med rötterna i 1700-talet;

Hadar Larsson (1892-1972) lärde av sin far
Fredrik Vilhelm Larsson (1859-1939) som lärde av fadern
Lars-Erik Ersson (1816-1899) som lärde av regementsmusikern
Anders (Andreas) Hall (1799-1846) som fått lära av klockaren och organisten i Floda
Lars Erik Segerberg (1778-1823) som spelade bl.a.orgel fiol och klarinett och som organist efterträdde sin far
Erik Segerberg (1746-1795) som lärt av…

Hämta!