Vappersta-Lasse

Trädgårdsmästaren Gustaf Larsson (1894-1976) var en skicklig durspelare som medverkade vid många sörmländska spelmansstämmor under 60- och 70-talen. Han var född i Nyköping och arbetade som trädgårdsmästare på flera ställen – bland annat på Haga och Drottningholms slott. Sedan 1950-talet arrenderade han Vappersta handelsträdgård utanför Vagnhärad och han blev känd som Vappersta-Lasse.

1969 spelade han på sina många durspel för Arne Blomberg och nu finns inspelningen på hemsidan. 90 minuter uppdelat på fyra ljudfiler. En innehållsförteckning finns i den stora mediafilen.

Hämta mediafilen.
Lyssna på ljudfilerna.

Kommentarer inaktiverade.