Malmköping 1938 – spelmanstävling och riksspelmansstämma

Midsommarhelgen 1938 arrangerade spelmansförbundet en stor spelmanstävling samt uppspelning för Zornmärket. Uppspelningarna filmades – stumfilm var det på den tiden – och den avslutande delen med uppförandet av ett hälsingebröllop med dansare och spelmän från Norrland filmades med färgfilm.

Filmen skänktes till Södermanlands Spelmansförbund 1972 av grosshandlare Alvar Roséns efterlevande. Om det är Alvar Rosén som tagit filmen är inte känt.

En del personnamn och texter är nutida. Vi är tacksamma för kommentarer och fortsatt hjälp med identifieringen.

Hämta filmen

Programmet var omfattande  och evenemanget fick stor publicitet i både Sörmland och Hälsingland:

Programmet.

Södermanlands Läns Tidning 14 juni och 27 juni
Sörmlands Posten 14 juni
Västra Hälsinglands Tidning 19 juli

 

Prisjuryn bestod av professor Sven Kjellström, redaktör Olof Andersson, folkskollärare Gustaf Wetter och godsägare Seth Carlsson. Läs protokollen, de är intressanta; Sven Kjellströms sakliga, Seth Carlssons återhållsamma och Gustaf Wetters mustiga kommentarer. Olof Andersson har inte skrivit mycket i protokollen, förmodligen noterade han melodier i stället.

Sven Kjellströms protokollOlof Anderssons protokoll

Gustaf Wetters protokoll, Seth Carlssons protokoll

I protokollen finns inga spår efter zornmärkesbelöningar – arrangemanget innehöll ju även uppspelning för zornmärket. Rickard Ahlberg blev riksspelman detta år, mer är (för tillfället) inte känt.

Resultaten av spelmanstävlingen framgår av artikeln i Södermanlands Läns Tidning 27 juni.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *