Axel Ringströms visuppteckningar 1929

sid_0001Våren 1929 upptecknade fil. kand. Axel Ringström en samling visor från Strängnästrakten.
Materialet finns på DFU – Dialekt och fokminnesarkivet i Uppsala (acc.nr ULMA 2197) och kopior av samlingen finns i spelmansförbundets arkiv.
Med tillstånd från arkivet publiceras kopiematerialet på hemsidan, i framtiden kanske det blir digitaliseringar av originalen. Du får använda materialet för eget bruk, men inte publicera det utan arkivets godkännande!

Materialet uppdelas i separata pdf-filer.

Visor

Josefina Andersson, Strängnäs. Född 1863 i Aspö. Visor efter modern Sofia Sjögren, f. Hagberg, Strängnäs. Modern var född 1839 i Toresund.

Albertina Andersson, Aspö/Strängnäs. Född 1854.

Gustaf Welander, Vansö. Född 1877 i Vansö.

Adolf Fredrik Torsell, Åker. Född 1864. Visor efter Karl Jansson, Brännkyrka, född 1824.

Matilda Karlsson, Strängnäs. Född 1863 på Tosterön. Visor efter modern Karin Karlsson, f. Lindblom (1834-1908)

Mina Forsberg, Strängnäs. Född 1860 i Strängnäs.

August Vilhelm Jansson. Född 1851.

Efraim Pettersson, Strängnäs. Född i Strängnäs.

Ester Karlsson, Strängnäs. Född i Strängnäs.

Fru NN Andersson, Strängnäs.

Hela avsnittet

 

Stjärnsånger och julspel

Johan Albert Pettersson, Tosterö. Född 1850 i Vansö. Stjärnsång från Tosterö.

Josefina Andersson, f. Sjögren, Strängnäs. Född 1863 i Aspö. Stjärnsång från Morrarö.

August Vilhelm Jansson, Strängnäs. Född 1851 i Toresund. Stjärnsång från Toresund.

Gustaf (och Arvid) Welander, Vansö. Född 1877. Stjärnsång från Vansö.

Hela avsnittet

 


Kommentarer

Axel Ringströms visuppteckningar 1929 — 1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *