John Johanssons uppteckningar

John Johansson var född 26/2 1870 i Ede, Västra Vingåkers s:n.

Johansson lärde i sin ungdom snickaryrket av sin morfar, som var en i forna tider mycket anlitad tröskverksbyggare. Som snickare var Johansson en tid anställd vid Statens Järnvägar. Sedan han genomgått Åsa folkhögskola och innehaft en bokhållarbefattning på ett par större gårdar i Halland, flyttade han år 1903 till sin födelsesocken, där han i Vingåkers samhälle under 25 år var innehavare av platsens enda möbelaffär. År 1928 flyttade han till Katrineholm.

john_jHan var djupt intresserad av folkmusiken och framträdde ibland med sina döttrar Ann-Mari och Dagmar. Hans uppteckningar finns bevarade i tre samlingar i spelmansförbundets arkiv.

Samling 1. 33 melodier avskrivna av Gustaf Wetter 1932. Flera melodier hänvisar till Seth Carlssons uppteckningar (se dessa).

Samling 2. 253 melodier, sannolikt avskrift av tre notböcker:

82 polonesser, valser, angläser, kadriljer mm efter olika meddelare.
49 polonesser för två fioler, bl.a. efter Olof Styrlander.
122 polonesser, okänt ursprung.

Samling 3. 155 melodier efter Widmark, Gabriel Jonsson, Carl Erik i Lind, Per Johan i Hissjö m.fl.
Bilaga med intressanta spelmansnotiser om Lars Ersson och gästgivarna Karl Jönsson och Karl Karlsson från Ålsätter.
OA Widmark, AP Andersson, Per Olsson, Aug. Hj. Eriksson (Marbydoktorn), Carl Magnus Carlson, korpral LJ Östlund, värmlänningen Gabriel Jonsson, Sjuttiåttan och Spel-Pelle – alla från V Vingåker.
PE Andersson, Per Persson Lundholm (Pillermålle), Per Nilsson (Motorpa-Pelle) och Carl Jonsson (Smed-Kalle) – alla från Österåker.
De båda Spela i Bie – Spel-Erker och Gustaf Persson samt Fredrik Lindroth (Svinstu-Fredrik) från Ö Vingåker.


Kommentarer

John Johanssons uppteckningar — 1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *