Fritz Karlsson, Nyköping

Karlsson_Fritz_Album1_01Södermanlands Spelmansförbund fick 2014 en notsamling efter spelmannen Fritz Karlsson, Nyköping. Ett tiotal handskrivna nothäften efter flera olika spelmän samt lösblad och tryckta samlingar. Tidsspannet är från tidigt 1900-tal till 1950-talet och innehållet ger en bild av populärmusiken i Nyköpingstrakten från den tiden.

Fritz Karlsson – enligt kyrkböckerna Carl Frithiof Carlsson – föddes 14/2 1880 vid Hofsta i Björkvik. Föräldrarna var snickaren Carl Johan Carlsson, född 1853-05-03 i Skedevi och hans hustru Brita Malmström, född 1844-11-30 i Östra Vingåker. Fritz avled i Nyköping den 5 februari 1968, 88 år gammal.

En födelsedagsnotis i Folket inför 80-årsdagen 1960 skriver:

80 år fyller söndagen den 14 februari den i sörmländska spelmanskretsar välkände Fritz Karlsson, Nyköping. Han är född vid Hofsta i Björkvik, blev nyköpingsbo 1902 och arbetade i tre år hos slaktare Åkerlund, varefter han kom i tjänst hos grosshandlare Carl Lundgren, där anställningen som magasinsförman varade i hela 40 år. Senare och fram till 1957 sysslade Karlsson med fastighetsaffärer.

Han blev tidigt medlem i handelsarbetarförbundets avdelning och beklädde olika poster i styrelsen, bland annat som ordförande, och han var en av initiativtagarna till semesterhemmet vid Brannäs, som han även var med om att bygga upp.

Musikintresset kom tidigt till uttryck. Vid sju års ålder fick han av smeden Brand vid Hofsta en av denne egenhändigt byggd fiol, som han lärde sig spela på, och alltsedan dess har fiolen varit hans instrument. Han har under årens lopp varit en mycket anlitad och uppskattad spelman

Karlsson var en av de första som spelade upp till dans i Folkets park och han spelade på balerna på dåtida Rådhuskällaren, på bröllop och andra enskilda eller offentliga festtillställningar. Triangeln hette det första lilla musikkapellet och dirigenten skulle säkert kunna berätta åtskilliga glada minnen från forna tiders spelkvällar. Det kunde gå rätt lustigt till.

Nyköpingshus spelmansgille och Sörmlands spelmansförbund har han tillhört från början, och han hoppas få tillfälle vara med och spela vid förbundets jubileumsstämma på Julita i sommar.

Fritz Karlsson hade spelat med Blinda Kalle i Stigtomta (Carl Johan Ersson, 1838-1911) och finns med på ett fotografi med Blinda Kalles elever.

Notsamlingen

Huvuddelen av handskrifterna är avskrifter av tryckta källor från tidigt 1900-tal.
Populärmusik och folklåtar.

 1. Handskrivet häfte No 1. Fritz Karlsson. 17 melodier.
  Vals, patrikat, marsch mm ur tryckta samlingar.  Hämta (pdf, 6 MB)
 2. Handskrivet häfte Notbok No 1 för Violin 1. Fritz Karlssons namn på pärmens insida. 27 melodier.
  Marscher, fransäs, galopp, polka, rheinländer, vals mm ur tryckta samlingar. Ofullständiga notbilder av Polka efter Rickard Forsman och Vals av F.K. (Fritz Karlsson?), Polka av Fritz.  Hämta (pdf, 10 MB)
 3. Handskrivet häfte Fritz Karlsson. 18 melodier.
  Vals, polka marsch, masurka, hambopolska, schottis mm ur tryckta samlingar. Gånglåt av Ester Öst, Gånglåt från Mockfjärd.  Hämta (pdf, 6 MB)
 4. Handskrivet häfte Violin 1 samt Fritz stämpel. 40 melodier.
  Korkskruven, Dellens vågor, Snuslåten, Eklundapolskan, Loppolskan, Min första komposition, Eskilstunaminnen m.fl. Troligen avskrifter av tryckta samlingar. Vårlåt av Spel-Arvid, Lenas brudvals av CG Axelsson.  Hämta (pdf, 9 MB)
 5. Handskrivet häfte Primo för Violin. Anton Eriksson, Köping 1.
  27 melodier.
  Anton Eriksson är troligen inflyttad till Nyköping. Polka, polska, vals mm. Okänt ursprung.  Hämta (pdf, 5 MB)
 6. Handskrivet häfte E.A. Eriksson, Köping. 2. 15 melodier.
  Anton Eriksson är troligen inflyttad till Nyköping. Polka, schottis, vals mm. Avskrifter av tryckta samlingar.  Hämta (pdf, 5 MB)
 7. Handskrivet häfte J.E. Andersson. Wiol, 1mo. 29 melodier.
  Troligen Johan Edvard Andersson, ’Skräddar-Anders’, Nyköping. Polskor från Sörmland och andra landskap, ett par med noteringen ‘efter far’. Ofullständig notbild av polska av smeden Brandt, Hofsta, Björkvik 1880.  Hämta (pdf, 4 MB)
 8. Handskrivet häfte utan signum eller år. Mycket vacker skrift. Tryck? Möjligen ett tuschat original. 45 melodier.
  Folklåtar och populärmusik från förra sekelskiftet.  Hämta (pdf, 9 MB)
 9. Handskriven notbok utan signum eller år. På sista sidan: Gustaf Ståhlberg, Oxelösund. 63 melodier.
  Populärmusik, folklåtar mm, bl.a. Blinda Kalles vals, felaktigt tillskriven Blinde Kalle i Stigtomta. Troligen avskrifter av tryckta samlingar.  Hämta (pdf, 19 MB)
 10. Handskrivna lösblad. 53 melodier.
  Bl.a. Brittas brudmarsch o En spelmans längtan av Sven Forsberg, Ingrids polska av JA Carlö, Västergårdsminnet, Hembygden, Harpvalsen av Ragnar Schelén, Gånglåt efter Helge Lindell, Trosa, Vals av Andersson, Hunstavik, Vals av Blinda Kalle i Stigtomta, upptecknad av Skräddar-Anders, Polka spelad av blinda Wåhlberg, Nyköping.  Hämta (pdf, 11 MB)
 11. Mapp (troligen pärmar till tryckt notsamling) med lösblad. På mappens insida står det Herr Emil Karlsson, Bagaregatan 16, Nyköping och med mindre stil 6 Nov 1906. Innehåller tryckta noter och 25 handskrivna melodier.
  Namn o signaturer: Oscar Lundin, Figge, Arvid Eriksson 1912, Z.Z.Q., V.S.
  Bl.a. Polonaise av Linderholm, Hej Bälingebor (hambo).  Hämta (pdf, 8 MB)
 12. Inbundna tryckta nothäften samt några handskrivna blad, bl.a. polkett från Björkvik.  Hämta (pdf, 5 MB)
 13. Spelmanshäften och lösblad.
  Nyköpingshus Spelmansgilles (m.fl.) lösblad från 1950-talet. Låtsamlingar från SSF m.fl.  Hämta (pdf, 5 MB)

Kommentarer

Fritz Karlsson, Nyköping — 2 kommentarer

 1. Tipsar om video med Frans Andersson spelman från Stigtomta. Han spelar och talar om Stockholmsresan. Inspelning 1962 video 2020

  Sök på Stockholmsresan på youtube.
  Kunde inte lägga in direktlänk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *