Kompositionstävlingar i Sörmland

Spelmansförbundet har genom åren arrangerat flera kompositionstävlingar. Här kommer en sammanfattning av det vi vet just nu, kanske dyker det upp mer i vårt fortsatta rotande i arkivet.

Vibyholm 1929

Den första tävlingen ägde rum i samband med spelmansstämman vid Vibyholm i Båven 1929. CG Axelsson vann pris för en polska ”Forsbrohultet” och Ivar Hultström vann pris för gånglåten ”Vårskogen”.

Flera av tävlingsbidragen finns avskrivna i en av Seth Karlssons notböcker.
Forsbrohultet finns i häftet med CG Axelssons egna kompositioner.
Vårskogen finns i häftet 56 Sörmlandslåtar.
Stämmans program finns här
Ernst Granhammar skrev om sörmländsk folkmusik och om kompositionstävlingen i en artikel i Stockholmstidningen som finns här.

Stenhammar 1935

När spelmansförbundet fyllde 10 år anordnades en spelmansstämma och en kompositionstävling på Stenhammar. Varje spelman fick lämna max tre bidrag.

Priserna för kompositionstävlingen delades ut av prins Wilhelm till R. Ahlberg Sköldinge (polska), CG Axelsson Flodafors (polska), Gunnar Ohlsson Eskilstuna (gånglåt). Tävlingsbidragen finns i arkivet men namnen på kompositörerna är tyvärr överstrukna. Viss reservation också för namnen på vinnarna, de kommer från tidningsklipp och jag har hittat lite olika uppgifter i olika klipp.

Programmet för stämman
De insända tävlingsbidragen
Läs om stämman här


Stenhammar 1945

Ett av Hugo-Pelles bidrag 1945

1945 firade Spelmansförbundet 20 år och man planerade en stor spelmansstämma på Stenhammar. Dagen före stämman var det uppspelningar för Zornmärket och båda kvällarna avslutades med kulturell dans till musik av spelmännen. I samband med stämman inbjöds också till en kompositionstävling – en tävlan i nykomponering av låtar i gammal svensk folkmusikstil. Varje medlem fick skicka in högst tre låtar och jury var professor Sven Kjellström, musikkonsulent Olof Andersson, godsägare Ivar Hultström och musikdirektör Lennart Lundén med Svenska ungdomsringens representant Sven Axén som sekreterare. Sammanlagt 41 låtar skickades in av 19 spelmän.
Dagen för stämman började med fint väder men så småningom kom ett åskväder och skrämde bort en del av publiken. Prins Wilhelm hälsade välkommen och stämman inleddes med uppspelning i grupper och så småningom blev det prisutdelning i kompositionstävlingen. Första pris, en fiol byggd av Gustaf Ekstrand Vändelsö, gick till Hugo Pettersson (Hugo-Pelle), Eskilstuna för ”genuint goda låtar i sörmländsk stil”. Andra pris gick till CG Axelsson och tredje pris tilldelades Evert Melin från Skogstorp för ”väl komponerade låtar, särskilt en mycket god gånglåt och en god andrastämma”. Evert Melin hade dessutom erövrat Zorns silvermärke vid uppspelningarna dagen före stämman. Fjärde pris gick till JA Carlö, Stockholm för ”en bra gånglåt i spelmansmässig stil med andra stämma”.
Protokoll finns här
Noterna finns här
Läs om stämman här

Seth Karlsson 80 år 1964

Låttävlan till Seth Karlssons 80-årsdag utlystes 1964. Här finns mycket material: styrelseprotokoll med beslut om tävlingen, protokoll från juryns sammanträde (med Gustaf Wetters anteckningar), noter och vinnare. Man fick in 21 låtar av 13 kompositörer. Första pris gick till signaturen ”Tonerna”, Lennart Bergström i Älvsjö för en polska. Alla låtarna skänktes till jubilaren när han uppvaktades av representanter för spelmansförbundet.
Noterna finns här
Juryns protokoll finns här

Eskilstuna 1990

Under Folkmusik-och dansåret 1990 anordnades en kompositionstävling i Eskilstuna. Håkan Frykmo fick första pris för Saras melankolettvals och Leif Johansson andra pris för Nya Sörmlandsvalsen. Noter på de vinnande låtarna finns i Sörmlandslåten nr 2-1991 som du hittar här:

SSF:s 70 års jubileum 1995

I samband med Spelmansförbundets 70-årsjubileum inbjöds till en kompositionstävling i tre klasser; man sökte en Jubileumsvals, en Jubileumsmarsch och en Jubileumspolska. Ingvar Andersson, Arne Blomberg och Sören Olsson satt i juryn. Första pris för Jubileumsmarsch tilldelades Sivert Hellberg för ”Larssons gånglåt”, för Jubileumsvals till Håkan Frykmo för ”Mås 1” och för Jubileumspolska till Håkan Frykmo för ”AA150”. Alla låtarna finns inspelade i arkivet.

Protokoll finns här
Noterna finns här

Tävlingen utlystes i Sörmlandslåten nr 1-1995 och resultaten redovisades i Sörmlandslåten nr 3-1995.

Julita Brudmarsch 2001

2001 utlystes en tävling i Sörmlandslåten om att komponera Julita brudmarsch. Juryn fick in 22 bidrag till tävlingen som vanns av Anette Eriksson Linander. Läs om tävlingen och det vinnande bidraget i Sörmlandslåten nr 1-2001 och nr 3-2001.