Det ska vara ordning på spelmännen…

Årsmötet 1929 uppdrog till styrelsen att utforma ordningsregler för medlemmarna.
Vid styrelsemötet den 18 november 1929 beslöt styrelsen att följande ordningsföreskrifter skulle gälla för medlemmarna:

§ 1.
Medlem skall iakttaga ett anständigt uppträdande och ej på något sätt uppträda opassande varigenom förbundets anseende kan tillfogas skada.

§ 2
Medlem i förbundet får ej vid utförandet av musik huvudsakligen ägna sig åt utförandet av s.k. modern dansmusik eller på annat sätt motverka förbundets syften.

§ 3
Av förbundet utdelas spelmansmärken, vilka av styrelsen utlämnas till medlemmarna. Märket är förbundets egendom och återställes till förbundet om medlem utestänges eller uteslutes ur förbundet. Spelmansmärket utdelas inom ett år efter inträdet.

§ 4
Om medlem ej ställer sig härovan angivna ordningsföreskrifter till efterrättelse äger styrelsen rätt att utestänga honom ur förbundet.
—–
Formuleringen om den moderna dansmusiken visar tidsandan, den fördärvliga nya musiken skulle bekämpas…

Jag har ett svagt minne av att jag som ung suppleant i styrelsen för 50 år sedan varit med om att stryka en passus om att hedersledamot inte fick syssla med den moderna dansmusiken.
Kanske minns jag fel…

Arne

Årsmötet 1929

Årsmötet närmar sig. Glöm inte att anmäla dig, det brukar vara trevligt!!!

För 85 år sen deltog landshövdingen (Sederholm hette han då) och man behandlade många frågor på årsmötet…

  • Stipendium till Folkliga Musikskolan i Arvika
  • Garantifond för spelmansstämmorna inrättades
  • Anordnande av en Riksspelmansstämma diskuterades
  • Förslag på bildande av ett riksförbund för spelmännen och utgivning av en spelmanstidning
  • Stöd till unga för instrumentanskaffning
  • Andrastämmor till låtarna efterlystes

Detta och mycket annat intressant kan du läsa i förbundets tidiga protokollsböcker.
Du finner dem under fliken Om SSF i Samlingarna.
Öppna sidofält/bokmärkesfältet i din pdf-läsare så hittar du en enkel innehållsförteckning.

 

Dans i Hyttlöt

Dansentusiasten Olle Olsson berättar i senaste Sörmlandslåten om utedansbanan i Hyttlöt.

I spelmansförbundets filmarkiv finns en videofilm från en danskväll, kanske var det 1990.

Kerstin Pettersson filmade…
Folkmusikgruppen Simmings spelade…
Många dansade!

Avsnittet är hämtat ur en längre film av Kerstin Pettersson.

Visa filmen

 

Visarkivet; Unik dokumentation av ett spelmansliv

– Viktig del av 1900-talets musikhistoria i Claes Hagströms arkiv

Claes Hagström, fiolspelman från Trosa, samlade under sin levnad noter till närmare 20000 låtar som han sorterade efter ett egenhändigt konstruerat registersystem. Nu finns såväl noter och kortregister liksom inspelningar, foton, tidningsklipp och mycket annat material efter Claes Hagström tillgängligt i Svenskt visarkiv. Tillsammans utgör det ett arkiv som på en gång är både unikt och representativt. Unikt då det ger en inblick i en enskild individs musikliv, men samtidigt representativt eftersom arkivet på ett förtjänstfullt sätt dokumenterar en viktig del av 1900-talets musikhistoria.

Claes Hagström

Claes Hagström med sin omfattande samling av notblad och annat material. Foto: Ur Claes Hagströms arkiv

Claes Hagström (1919-2006) var född och uppvuxen i Trosa där han arbetade som handelsbiträde i Trosa Järnhandel. Han var alltså ingen yrkesmusiker utan snarare en hängiven amatör. Som sådan var han verksam i det lokala musiklivet och inom spelmansrörelsen. Den omfattande dokumentationen över det egna musiklivet, med en noggrann och i många fall egensinnig ordning på noter och annat material, låter oss också ana att samlandet och registrerandet varit ett lika stort intresse som själva musicerandet. Bara registerkorten över Claes Hagströms notsamling omfattar sex arkivvolymer.

Notsamlingen med tillhörande register är särskilt värdefullt då de på ett unikt sätt ger möjlighet att överblicka en enskild individs repertoar och musikintresse. 1800- och 1900-talens folkmusikinsamlare bortsåg som regel från sina informanters repertoar utöver den rent folkmusikaliska, medvetet eller omedvetet. Deras drivkraft var att bevara folkmusiken, och den moderna musiken uppfattades då ofta som ett hot. Claes Hagströms arkiv visar att farhågorna var obefogade. Material ur standardverket Svenska låtar och andra folkmusikutgåvor samsas här sida vid sida med ett brett och representativt spektra av den populärmusik som varit dominerande under 1900-talet såsom schlagers, gammal dansmusik, jazz, marscher, svensktoppsmusik, och pop/rock.

 

Claes Hagström Trosa Stadshotell

Spelmansträff på Trosa Stadshotell, den 8 januari 1971. Claes Hagström ses som nummer sex från vänster. Foto: Ur Claes Hagströms arkiv

Däremot ändrades formerna för att framföra folkmusik under 1900-talet, när den förlorade sin tidigare huvudsakliga roll som dansmusik. En del av den förändringen är den institutionalisering av folkmusiken som kommit att kallas för spelmansrörelsen. Musiken utövades genom spelmansförbund, spelmanslag och folkdanslag. Musikerna trakterade inte bara sina instrument, de tog även styrelseuppdrag och deltog i mötesverksamhet. Claes Hagström var medlem och aktiv i flera spelmanslag och förbund vilket återspeglas i arkivet genom verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll, stadgar och andra handlingar. Detta engagemang gav honom musikervänner runt om i landet som han upprätthöll en regelbunden kontakt med, vilket framgår av korrespondens och annat material.  Likaså ges en bra bild av en del av det lokala musiklivet i Trosa med omnejd tack vare fotografier, tidningsklipp och de speldagböcker som Claes Hagström började skriva redan 1933.

2011 donerades Claes Hagströms efterlämnade material till Svenskt visarkiv av Södermanlands spelmansförbund, och är nu tillgängligt för allmänheten. Det är ett arkiv där såväl släkt- och hembygdsforskaren som musikhistorikern kommer att få sitt lystmäte.

Sotholmspolskan

Hej!
Jag har läst Sture Nilssons artiklar i Sörmlandslåten som du tipsade om och jag funderar på en sak i 1969 nr 2 där Ragnar Schelén kommenterar några av sina låtar. Han säger “Den olycksaliga Sotholmspolskan har dom förstört genom tryckfel, men det märkte jag inte förrän det var försent.” Vet du något om det, om man någonstans kan hitta rätt version? Jag har häftet “20 Folkmelodier komponerade av Riksspelmannen Ragnar Schelén” från 1949 med stämmor av Olof Andersson och jag har lärt mig låten därifrån. Jag minns att den kändes konstig i början så det skulle vara kul att veta om det kanske var tryckfelet jag slet med.
Hälsningar Kerstin (Lanbeck)
Trevligt med kommentarer från hemsidans besökare!
Jag har inte heller andra noter än Scheléns häfte, men en sökning i ljudarkivet blev en fullträff.
På en inspelning spelar Ragnar sin egen komposition Sotholmspolskan.
Sotholm???
Sotholms härad – det är Södertörn det – en del av landskapet Södermanland!
Arne B
Lyssna (2 min, mp3, 2 MB)